In Bornem werken we niet alleen aan waterveiligheid, maar ook aan een rijk en divers landschap. In de Oudbroek-Schellandpolder wordt het bestaande wetland verder ontwikkeld, terwijl in Groot Schoor en Stort van het Buitenland een landschap van slikken, schorren, geulen en kreken ontstaat.

 

Ecologische waarde

 

Zoetwatergetijdennatuur met slikken en schorren is ecologisch heel waardevol. Deze getijdennatuur filtert het teveel aan stikstof en fosfor uit het water en voegt zuurstof toe. Zo fungeren slikken en schorren als de longen van een rivier. Bovendien trekken ze bijzondere dieren en planten aan. Denk maar aan de fint, een haringachtige vis die leeft in de zee, maar zoetwatergetijdengebied nodig heeft om zich te kunnen voortplanten.

 

Grillig landschap

 

Door de bestaande Scheldedijk af te graven, stellen we Groot Schoor en Stort van het Buitenland bloot aan eb en vloed. Door het spel van aanslibbing en erosie ontstaat hier zo een grillig landschap met zoetwaterslikken en -schorren.

 

Slikken en schorren werken als een natuurlijke buffer tegen overstromingen. De vele wormen en slakjes die hierin leven zijn de perfecte maaltijd voor tal van vissen en water- en moerasvogels, zoals de zwarte ruiter en de groenpootruiter. Op termijn zal je hier ook wilgenvloedbossen vinden.

 

Biodiversiteit troef

 

In het wetland van de Oudbroek-Schellandpolder staan nog veel populieren. Die bossen vormen we om tot elzenbroekbossen, soorten als zwarte els zijn geschikt om het hele jaar door met hun wortels in het water staan. Op de natte bodem in deze bossen vind je planten zoals bitterzoet en gele lis. Er is ook ruimte voor open plekken en water.

 

De Oudbroek-Schellandpolder is een veilige haven voor vogels zoals spechten en houtsnippen. Zodra het hier wat natter wordt, hopen we ook purperreigers te verwelkomen. Verder zie je hier talloze libellen rondvliegen, waaronder de zeldzame vroege glazenmaker en bruine korenbout, en kan je reeën spotten.

 

Herinrichting Groene Wiel

 

Aan het Groene Wiel graven we een nieuwe uitloper richting het noorden. Daarnaast willen we de oevers ecologischer inrichten. Daarom graven we hier zacht hellende oevers. Hierdoor ontstaan moerasvegetaties die een geleidelijke overgang tussen water en land vormen en waardevol zijn voor vissen, vogels en insecten.