De komende jaren zullen we hard werken om de Hedwige-Prosperpolder om te vormen tot een getijdennatuurgebied. Maar ook nu al is de polder van grote ecologische waarde. Op dit moment is het een van de weinige geschikte broedplaatsen voor de erg kwetsbare kluut en andere ‘strand- en plasbroeders’. Zulke grondbroeders zijn bijzonder kwetsbaar voor roofdieren. Daarom steken we graag de handen uit de mouwen om ze extra bescherming te geven.

In afwachting van de definitieve inrichting hebben we in Prosperpolder Noord tijdelijke broedeilanden aangelegd. Ze zijn op maat gemaakt voor strand- en plasbroeders. Die broeden voornamelijk op kale, nieuwe grond, zoals droogvallende slibeilanden, jonge slikken en schorren of braakliggende akkers.

“De voorbije twee jaar hebben we hard gewerkt om de broedeilanden open te houden en te voorkomen dat er verruiging optreedt”, vertelt Laurent Vanden Abeele, projectleider bij Natuur en Bos van de Vlaamse overheid. “Enkele eilanden hebben we zelfs helemaal afgeschraapt om een ideale thuis voor de kluut te creëren. Met de afgegraven grond hebben we een volledig nieuw broedeiland aangelegd.” Zoals je in dit filmpje van Onze Natuur ziet, blijven we de eilanden goed onderhouden zodat de begroeiing binnen de perken blijft.

Bescherming tegen roofdieren

Om roofdieren zoals de vos zoveel mogelijk weg te houden, zijn de broedeilanden niet alleen omgeven door water. Laurent Vanden Abeele: “We hebben deze winter een afrastering geplaatst in het water, met een elektrische schrikdraad erbovenop om zelfs de meest vastberaden vos te ontmoedigen. Daarnaast hebben we erop gelet dat er geen bomenrijen in de buurt staan, vanwaar buizerds en kraaiachtigen het broedsel kunnen spotten.”

“We zetten elk jaar alles op alles om een succesvol broedseizoen te hebben. Zeker de populatie kluten is al erg bedreigd en heeft eigenlijk geen andere geschikte broedplaatsen in deze streek. Een team van Natuur en Bos en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek volgt de broedeilanden dan ook wekelijks op.”

De tijdelijke broedeilanden in de Prosperpolder

Permanente broedeilanden

Op termijn komt er in de hele Hedwige-Prosperpolder getijdennatuur met permanente broedeilanden. “Die zullen we ophogen zodat ze ook bij hoogtij boven het water uit steken. Bij stormtij zullen ze wel overstromen, en dat is mooi meegenomen, omdat het zoute water de begroeiing helpt in te perken. Op die manier zullen de getijden ons helpen om het gebied kluutvriendelijk te houden.”

Later komen er nog  broedeilanden bij voor bijzondere soorten zoals de lepelaar en de zilverreiger. Op één van die broedeilanden plaatsen we een nestpaal voor de zeearend.

Op verkenning

Hoewel de werken aan het Hedwige-Prosperproject nog een paar jaar in beslag zullen nemen, kan je er nu al van de natuur genieten vanop de ringdijk rond de Prosperpolder.

“Op die dijk zullen we schapen laten grazen om de begroeiing daar onder controle te houden”, zegt Laurent Vanden Abeele. “Daarvoor gaan we samenwerken met een lokale schapenboer, want we hechten veel belang aan een goede samenwerking met de mensen in de streek. De voorbije maanden werkten we aan een afrastering met veeroosters en klaphekken. Zo blijft de dijk toegankelijk voor iedereen, inclusief buggy’s en rolstoelgebruikers.”

 
Copyright foto's: Natuur en Bos en Vilda