2018 was een druk maar geslaagd jaar voor het Sigmaplan. We gaan er even tussenuit, maar vanaf januari steken we opnieuw de handen uit de mouwen om Vlaanderen beter te beschermen tegen overstromingen, zeldzame riviernatuur een boost te geven en mogelijkheden te voorzien opdat iedereen van die natuurpracht kan genieten.

Zo bouwen we in 2019 verder aan de ringdijk in het overstromingsgebied Vlassenbroek. En we gaan de Hedwigepolder in Beveren ontpolderen om meer ruimte te geven aan de Schelde en getijdennatuur te laten ontstaan. Ook op de Antwerpse Scheldekaaien zitten we niet stil. Wie meer wil weten over het Scheldekaaienproject kan volgend jaar terecht in onze vernieuwde infokeet in de buurt van het Steen. Meer details volgen in januari.

Prettige feestdagen en tot in 2019!