Aan Grote Vijver in Mechelen werkten we vorig jaar de sluizen van het gecontroleerd overstromingsgebied af. Nu is de laatste fase van de werken van start gegaan: we verlagen de Dijledijk tot een overloopdijk en leggen dwars door het gebied een compartimenteringsdijk aan. Zodra die werken achter de rug zijn, kan Grote Vijver in werking treden als overstromingsgebied en overtollig rivierwater opvangen bij stormtij. We mikken daarvoor op 2021.

Twee soorten sluizen

Grote Vijver werd voorzien van twee sluizen: een in- en uitwateringssluis in de Netedijk en een uitwateringssluis in de Dijledijk. Beide sluizen spelen een rol bij het ‘ontwateren’ (leeg laten lopen) van een het overstromingsgebied. Maar de sluis in de Netedijk vervult een bijkomende rol. Langs die sluis stroomt er elke dag een beetje water in en uit het noordelijke deel van Grote Vijver, op het ritme van eb en vloed. Zo komen er slikken en schorren tot stand. Dat is een gedroomde leefomgeving voor tal van bijzonder dieren en planten. Je zal er vogelpracht vergelijkbaar aan die van het Zennegat kunnen bewonderen. Binnenkort te spotten: de groenpootruiter, steltkluut, dodaars, porseleinhoen …

De afgewerkte sluis in de Netedijk

Laatste fase van de werken

Dit jaar zetten we volop in op de werken aan de overloopdijk en de compartimenteringsdijk. Over die overloopdijk zal het Dijlewater het overstromingsgebied binnenstromen bij stormtij.We bouwen ook een dijktussen het noordelijke en zuidelijke deel van Grote Vijver: de compartimenteringsdijk. Die dijk deelt het gebied op in het noordelijk gedeelte, dat zowel een functie als overstromingsgebied en natuurgebied heeft, en het zuidelijke gedeelte, dat ook water kan opvangen bij stormtij maar tegelijk zijn recreatieve functie voor de Mechelse Waterskiclub kan behouden. De grond die we nodig hebben voor deze werken, wordt zoveel mogelijk getransporteerd over het water. In totaal voeren we 135.000 ton aan via de Dijle. Zo houden we ongeveer 4700 vrachtwagens van de baan.

Stappenplan bouw gecontroleerd overstromingsgebied

  1. Een hoge ringdijk rondom het gebied houdt het water dat in het overstromingsgebied stroomt tegen en vrijwaart de omgeving van wateroverlast.
  2. Sluizen vormen de verbinding tussen het overstromingsgebied en de rivier. Na het stormtij, stroomt het water dat opgevangen werd in het overstromingsgebied langs de sluizen terug naar de rivier.
  3. De overloopdijk is een plaatselijk verlaagde dijk langs de rivier. Bij stormtij stroomt het water hierlangs in het overstromingsgebied.

 

De ringdijk en sluizen van Grote Vijver zijn af. Aan de overloopdijk wordt nog tot en met volgend jaar gewerkt.

Tijdens de aanleg van de overloopdijk blijft het jaagpad langs de Dijle afgesloten. Meer info over de omleiding vind je hier.