Op dinsdag 22 september 2015 vond in Kieldrecht een infomarkt plaats over twee nieuwe natuurgebieden in Beveren. De Doelpolder zal als gecontroleerd gereduceerd getijdengebied (GGG) passen in zowel het Sigmaplan als de ontwikkeling van het havengebied Antwerpen. De zilte graslanden van Nieuw Arenbergpolder fase 1 horen volledig bij het havenproject.

De infomarkt paste in de openbare onderzoeken over de bouwaanvragen voor beide projecten. Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken diende op 10 augustus een bouwaanvraag in voor de Nieuw Arenbergpolder, W&Z zal in oktober 2015 hetzelfde doen voor het GGG Doelpolder. In beide gebieden kunnen de werken ten vroegste eind 2016 van start gaan. Nog tot 15 oktober ligt het bouwvergunningsdossier voor Nieuw Arenbergpolder fase 1 ter inzage bij de dienst Stedenbouw van de gemeente Beveren. Voor het GGG Doelpolder is dat in de loop van oktober en november 2015.

Sigmaplan én Ontwikkeling Havengebied Antwerpen

Het GGG Doelpolder kan eind 2018 al klaar zijn en zal dan bijdragen aan de veiligheids- en natuurdoelen van het Sigmaplan. Het gebied tempert enerzijds de dynamiek van het getij, en herstelt anderzijds Europees zeldzame natuur. Meer over de werking van het GGG lees je in de nieuwsbrief over het project.

Tegelijk past het GGG Doelpolder – net als de zilte graslanden van de Nieuw Arenbergpolder – in het actieprogramma Ontwikkeling Havengebied Antwerpen. Daarmee wil de Vlaamse Regering de groei van de haven in evenwicht brengen met leefbare polderdorpen, landbouw en natuur. Bovendien zijn er voor delen van het havengebied Europese Natura 2000-doelen opgesteld. Om die te kunnen behalen, moet er in de Nieuw Arenbergpolder en de Doelpolder typische riviernatuur bijkomen.


Meer info daarover vind je hier.