Het Zammelsbroek krijgt de komende weken een stevige lentepoets. Natuur en Bos zal er allerlei afrasteringen en bouwseltjes verwijderen en dichte begroeiing uitdunnen. Zo wordt het gebied voorbereid op de terugkeer van een divers landschap met meer open water, rietpartijen en natte beemden – waardevolle natuur waar iedereen van kan komen genieten.

Het Zammelsbroek is een natuurgebied in Geel, Laakdal en Herselt. In het kader van het Sigmaplan herstellen we hier de natte natuur die ooit zo typisch was voor de vallei.

Op dit moment voeren maatwerkbedrijf Natuur- en Landschapszorg en enkele particuliere eigenaars opruimwerken uit in het Zammelsbroek. Ze breken omheiningen, muurtjes en kleine gebouwtjes af. We gaan ook een aantal uitheemse soorten zoals populieren weghalen en dichtbegroeide stukken wat meer open maken. Dat zal de ontwikkeling van een waardevol en divers moerasgebied bevorderen. Zulke riviernatuur houdt als een grote spons water vast en geeft het in droge periodes af. Dat zal een boost geven aan de biodiversiteit in het Zammelsbroek en bijdragen aan de waterkwaliteit van de Grote Nete.

Knuppelpad met kijkhut

Deze zomer beginnen we ten westen van de Veerlebaan met maaiwerken en het snoeien van wilgen. Volgend jaar zetten we die werken verder op de linkeroever van de Grote Nete. We leggen een knuppelpad aan langs de rand van het gebied op de grens van Geel en Laakdal: een mooie wandelverbinding tussen de Huisbroekstraat en de Blaardonk. Tegelijk bouwen we een kijkhut, waar je kan volgen hoe het landschap tijdens en na de werken verandert.

Herstel van de winterbedding

In het Zammelsbroek nemen we ook maatregelen om de Grote Nete bij overvloedige regen veilig te laten overstromen: we geven we de rivier haar natuurlijke winterbedding terug. Dat is het deel van de rivier dat doorgaans in de winter onder water komt te staan. Er valt dan meer neerslag dan in de zomer, waardoor de rivier buiten haar smallere zomerbed treedt. Maar op dit moment heeft de Grote Nete die ruimte niet overal, met overstromingen tot gevolg.

In 2022 beginnen de grote werken om de winterbedding te herstellen. Dan maken we bressen in de dijk langs de Grote Nete, zodat de rivier het Zammelsbroek in en uit kan stromen. Waar mogelijk laten we andere delen van de dijk op een natuurlijke manier eroderen. Zo ontstaat een zachte overgang van de rivier naar de vallei. Daar wordt overvloedige regen opgevangen en krijgt de biodiversiteit een broodnodig duwtje in de rug. We behouden een deel van de dijk zodat je langs de Nete kan blijven wandelen.

In de Grote Nete zullen we stelselmatig drempels aanleggen om het zomerse waterpeil weer naar zijn oude niveau te brengen. Tegen eind 2024 zouden de werken afgerond worden.

Veerkrachtige Netevallei

Ook op andere plaatsen in de vallei van de Grote Nete zijn we met het Sigmaplan aan de slag. Om de vallei te beschermen tegen overstromingen en verdroging, zullen we er de komende jaren meer ruimte maken voor de rivier en de natte natuur errond.

Bewonerswandeling uitgesteld

We hadden in juni een wandeling gepland voor de buurtbewoners van het Zammelsbroek, zodat we ter plaatse meer informatie konden geven over wat er te gebeuren staat. Daar heeft de coronacrisis nu een stokje voor gestoken. Hopelijk kunnen we in het najaar de wandeling alsnog laten doorgaan. 

Foto: © Yves Adams (Vilda)