Vanaf vandaag loopt er een openbaar onderzoek over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham’. Dat plan moet het mogelijk maken om de omgeving van Melle, Wetteren en Destelbergen te beschermen tegen wateroverlast en om er waardevolle getijdennatuur te creëren.

Op 15 mei heeft de Vlaamse Regering het ontwerp van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 'Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers Ham' voorlopig vastgesteld. Van 9 juni tot en met 7 augustus kan iedereen dat plan inkijken en opmerkingen indienen.

Waarom dit GRUP?

  • Het GRUP is nodig om de Scheldevallei te beschermen tegen overstromingen in het kader van het Sigmaplan. Er worden twee gecontroleerde overstromingsgebieden aangelegd: Bastenakkers, op het grondgebied van Wetteren en Destelbergen, en Ham, op het grondgebied van Wetteren. Die zullen bij stormtij – een combinatie van een noordwesterstorm op de Noordzee en springtij op de Schelde – overtollig water uit de Schelde opvangen.
  • Het GRUP helpt ons om de Europese klimaat- en natuurdoelen te halen. Ook die doelen worden gerealiseerd in het kader van het Sigmaplan. In Ham komt zoetwatergetijdennatuur tot stand, zeer zeldzame natuur die Europees beschermd is. Ook in de voormalige zandwinningsput in Melle zal zich opnieuw zoetwatergetijdennatuur ontwikkelen, doordat de Schelde in en uit het gebied zal kunnen stromen. Door in te zetten op de tandem van waterveiligheid en natuurontwikkeling, wapent het Sigmaplan de Scheldevallei tegen de gevolgen van de klimaatverandering.
  • Met het GRUP geven we uitvoering aan het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Dat is een visie die aangeeft hoe we in Vlaanderen best met onze ruimte omgaan.
  • Het GRUP kadert in het bekkenbeheerplan van het Scheldebekken. Dat heeft als doel de bescherming, het herstel en de verbetering van de natuurlijke werking en structuur van het watersysteem.

Om die vier doelstellingen te kunnen realiseren, moeten een aantal gebieden een andere bestemming krijgen. Dat wil zeggen dat landbouwgebied bijvoorbeeld natuurgebied kan worden, of omgekeerd. Die nieuwe bestemmingen worden vastgelegd in het GRUP.

Geef je mening

Het openbaar onderzoek loopt van 9 juni tot en met 7 augustus. Iedereen kan dan het GRUP inkijken, online of in de gemeentehuizen van Destelbergen, Wetteren en Melle. Vanwege de coronamaatregelen kan je alleen op afspraak op de gemeentehuizen terecht. Opmerkingen indienen kan via dit formulier, door een brief af te geven in een van de de gemeentehuizen of via een brief aan het Departement Omgeving.

De Vlaamse Regering zal pas een definitieve beslissing nemen over het plan na de behandeling van mogelijke bezwaren en adviezen.

Infomarkt geannuleerd

Normaal gezien wordt naar aanleiding van een openbaar onderzoek een infomarkt georganiseerd. Vanwege de coronamaatregelen was dat deze keer niet mogelijk. Wil je meer weten over het GRUP? Neem een kijkje op de website van het Departement Omgeving of bekijk deze video:

 

Luchtfoto: © Yves Adams (Vilda)