Pikhaken richten we in op maat van natte natuur. Het beemdenlandschap, dat vroeger zo typisch was voor de streek, krijgt er eerherstel. We vormen het gebied om tot 30 hectare wetland. Voor de geplande inrichting in overeenstemming met het inrichtingsplan heeft het Agentschap Natuur en Bos al heel wat aankopen in der minne gedaan. Voor de ontbrekende stukjes is een onteigeningsprocedure opgestart overeenkomstig het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017.

Van 1 september 2022 tot en met 30 september 2022 wordt een openbaar onderzoek georganiseerd betreffende de onteigening ten algemene nutte van onroerende goederen op het grondgebied van de gemeente Bonheiden.

Meer informatie vind je op de website van Natuur en Bos of de gemeente Bonheiden. Eventuele standpunten, bezwaren of opmerkingen over het voorlopige besluit en de bijlagen worden uiterlijk tegen 30 september 2022, de laatste dag van het openbaar onderzoek ingediend.