De Sigmawerken in Groot Broek (Waasmunster en Temse) stuiten op protest. De natuur die hier nu groeit moet jammer genoeg wijken voor infrastructuurwerken. Het doel? De Durmevallei beter beveiligen tegen overstromingen. Voor iedere gekapte boom komen er bovendien twee in de plaats en ook aan natuurbeleving is gedacht.

In de Durmevallei is de uitvoering van het Sigmaplan in volle gang. De afgelopen weken werden tientallen bomen gekapt in het natuurgebied Groot Broek, ter hoogte van Sombeke en Elversele. Dat maakte al heel wat reacties los. De Vlaamse Waterweg nv en het Agentschap voor Natuur en Bos, de uitvoerders van het Sigmaplan, hebben daar begrip voor. Het is jammer dat hier 5,6 hectare bos gekapt moet worden, maar het is een noodzaak om de infrastructuurwerken mogelijk te maken voor de aanleg van een nieuwe dijk, een ringgracht, een bufferbekken, pompstations en wegen. Werken die de ruime omgeving beter moeten beschermen tegen overstromingen. Groot Broek, de naam zegt het zelf, is van oorsprong moerassige gebied. We geven het nu terug aan de rivier, zodat die meer ruimte krijgt om op een gecontroleerde manier te overstromen bij stormtij. Ontpolderen heet dat.

Nieuwe natuur

De gekapte bomen zullen we ruimschoots compenseren. Voor elke boom die wordt gekapt komen er twee in de plaats: in totaal zal er 10,3 hectare aan bos ter compensatie tot stand komen. Die compensaties zullen gebeuren binnen de ontpolderingen van Groot Broek en het nabijgelegen Klein Broek.

Behalve bos zal dat 100 hectare grote gebied bestaan uit waardevolle zoetwatergetijdennatuur met slikken en schorren. Die ontstaan mettertijd onder invloed van eb en vloed en zullen zeldzaam geworden dier- en plantensoorten aantrekken. Het gebied wordt een soort Verdronken Land van Saeftinghe aan de Durme. Van die natuurpracht moeten wandelaars en fietsers zoveel mogelijk kunnen genieten. Ook dat is een pijler van het Sigmaplan. De mogelijkheden om te wandelen en te fietsen in de Durmevallei zullen veel uitgebreider zijn, en het landschap wordt afwisselender. We bekijken ook de mogelijkheid om begeleide wandelingen in Groot en Klein Broek te organiseren, waarbij je onder begeleiding van een deskundige gids dit unieke stukje natuur zal kunnen verkennen.

Schorren aan de Scheldeoever van de Vlassenbroekse Polder. Naar dit type landschap zal Groot Broek evolueren.

Speelbos op komst

Het Sigmaplan staat dus voor meer dan enkel waterveiligheid en natuur. We werken samen met lokale besturen om een recreatief onthaalplan voor de Durmevallei uit te werken. We willen de Durmevallei laten uitgroeien tot een natuurgebied van Europese topkwaliteit, waarin rivier, natuur, toerisme en erfgoed elkaar aanvullen en versterken. De Durmevallei heeft immers ook een rijk historisch verleden. Intussen zijn er al realisaties op het terrein, zoals de gerenoveerde Koolputtensite en het opgefriste Beerkaaihuisje. Binnenkort krijgt ook het speelbos aan de rand van het Groot Broek vorm.

Voor meer informatie over de werken van het Sigmaplan in de Durmevallei kan je terecht in het infopunt in Driegoten in Hamme. Je kan het infopunt in groep bezoeken. Info en reservatie via durme@sigmaplan.be of 052 34 25 40.