Op de Antwerpse linkeroever biedt de huidige dijk aan Fort Liefkenshoek onvoldoende bescherming tegen overstroming uit de Schelde. Vanuit het Sigmaplan hebben we daarom een plan uitgewerkt dat de waterveiligheid in de omgeving kan verbeteren. Zo gaan we de Sigmadijk van de Liefkenshoektunnel tot aan het Deurganckdok doortrekken. De omgevingsvergunning voor deze werken werd vorige week aangevraagd.

Waterveiligheid.

De huidige dijk aan Fort Liefkenshoek, een van de oudste forten rond Antwerpen, biedt nog onvoldoende waterbescherming. Daardoor lopen het achterliggende havengebied en de omliggende industrieterreinen risico op overstroming bij stormweer. Aangezien het de missie van het Sigmaplan is om Vlaanderen te beschermen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren door de aanleg van hogere dijken en natuurlijke overstromingsgebieden, zullen we ook hier de nodige ingrepen doen. Zo gaan we de Sigmadijk ter hoogte van de Liefkenshoektunnel tot aan het Deurganckdok doortrekken.

Aanleg 1,4 kilometer dijk.

Concreet gaan we langs de rand van de bedrijfsterreinen een nieuwe dijk aanleggen. Deze is zo’n 1,4 kilometer lang en wordt opgetrokken tot de vereiste Sigmahoogte van 11 meter TAW*. De bestaande Sigmadijk aan het Fort blijft behouden. Deze is slechts 9,25 meter TAW hoog, maar verliest door de aanleg van de nieuwe dijk zijn primaire waterkeringsfunctie.

“Aangezien de werken landinwaarts gebeuren, zal er geen invloed zijn op het scheepvaartverkeer”, vertelt projectingenieur Roeland Notelé. “Ook zal er geen impact zijn op de werking van de omliggende bedrijven. In overleg met Havenbedrijf Antwerpen blijft ook de leidingenzone net buiten het bedrijventerrein behouden.”

Begin november 2020 is het omgevingsdossier volledig en ontvankelijk verklaard. In januari 2021 werd de omgevingsvergunning aangevraagd. Rekening houdend met het broedseizoen (maart-juli) en het bouwverlof (juli), verwachten we in september 2021 van start te kunnen gaan.

Wil je op de hoogte blijven van de Sigmawerken in dit gebied? Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief! 

 

*Tweede algemene waterpassing: het gemiddelde zeeniveau bij laagwater in Oostende.

Copyright foto: Yves Adams