Minister-president Kris Peeters gaf vandaag aan de d’Herbouvillekaai in Antwerpen de start voor de uitbouw van de oude havensite Petroleum Zuid tot het duurzame bedrijvenpark Blue Gate Antwerp. Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) bouwt er een nieuwe laad- en loskade voor de bevoorrading van de site, die tegelijkertijd zal fungeren als stadsdistributiecentrum én Antwerpen mee zal wapenen tegen wateroverlast.

Petroleum Zuid was gedurende meer dan zestig jaar de grootste petroleumhaven van Europa, maar raakte mettertijd in onbruik, om uiteindelijk te worden aangeduid als brownfieldproject. Sinds 2009 werken het Vlaams Gewest en de stad Antwerpen, samen met W&Z, ParticipatieMaatschappij Vlaanderen, AG Vespa en Ondernemen & Stadsmarketing /Werk en Economie, aan een Masterplan om de site te saneren en om te vormen tot het duurzame bedrijvenpark Blue Gate Antwerp. Dat zal in de nabije toekomst 63 hectare ruimte bieden voor onderzoek en ontwikkeling, innovatieve productie en slimme logistiek.

Kris Peeters gaf het startsein voor Blue Gate Antwerp.

Met de afbraak van een van de laatste oude gebouwen op het terrein, heeft minister-president van de Vlaamse Regering Kris Peeters in aanwezigheid van onder meer schepen van de haven Marc Van Peel het symbolische startsein gegeven voor de uitbouw van Blue Gate Antwerp. De afdeling Zeeschelde van waterwegbeheerder W&Z zal nu in een eerste fase de kaaimuur ter hoogte van de site vernieuwen. Die zal daarbij op Sigmahoogte (9,25 meter TAW) worden gebracht en zodoende niet alleen Blue Gate Antwerp maar in uitbreiding gans de stad mee beschermen tegen overstromingen.

Een deel van de oevermuur zal worden uitgebouwd tot laad- en loskade, die onder meer zal dienen voor de bevoorrading van de site. Naar verwachting zullen er aanvankelijk 220.000 ton goederen per jaar worden geladen en gelost, het equivalent van ongeveer 9.000 vrachtwagens.

Slimme logistiek
De logistieke zone die op Blue Gate Antwerp ontwikkeld wordt vanuit de nieuwe kaaimuur bedraagt circa 13 hectare. Daarvoor wordt in eerste instantie gemikt op slimme logistiek: logistieke activiteiten met een toegevoegde waarde zoals bijvoorbeeld het bundelen, labelen of monteren van goederen. In die zin wordt Blue Gate Antwerp een locatie voor nieuwe en innovatieve vormen van logistiek.Een van de nieuwe zaken die op Blue Gate Antwerp ruimte kunnen krijgen is de bundeling van goederen voor binnenstedelijke distributie. Daarbij is een link mogelijk naar innovatieve projecten zoals Distribouw. Dat beoogt om het lokale transport van gepalletiseerde goederen zoals bouwmaterialen te verschuiven van de weg naar de waterweg. Zo moet de inzet van de binnenvaart en in de toekomst mogelijk zelfs van drijvende leveringshubs, bijdragen aan het beheersen van de mobiliteit. Een eerste concrete toepassing waar aan gedacht wordt, is de aan- en afvoer van materiaal bij de heraanleg van de Scheldekaaien.

W&Z en de andere Blue Gate Antwerp-partners hopen met dit project kennis te vergaren die ook elders in Europa kan worden toegepast. “Veel steden in noordwestelijk Europa kampen met logistieke en mobiliteitsproblemen, maar zouden een deel daarvan kunnen oplossen door meer in te zetten op stadsdistributie via de waterwegen,” zegt ir. Leo Clinckers, gedelegeerd bestuurder van W&Z. Blue Gate Antwerp-voorzitter Philip Heylen: “De Antwerpse haven is een van de sterkste logistieke hubs in Europa. Daarnaast willen we met Blue Gate Antwerp nieuwe vormen van goederendistributie in de stad aantrekken. Onze stad kan zich zo ook profileren als logistiek innovatief centrum in Europa.”

De nieuwe kade zal normaal gezien klaar zijn tegen midden 2015 en kost ongeveer 7,3 miljoen euro.


Voor meer informatie

Waterwegen en Zeekanaal NV – Kevin Polfliet – communicatieverantwoordelijke afdeling Zeekanaal en afdeling Zeeschelde (a.i.) – gsm 0484 916 984 –kevin.polfliet@wenz.be – www.wenz.be

Blue Gate Antwerp – Nathalie Thilleman – Communication Manager Blue Gate Antwerp – GSM 0497 59 35 77 - www.bluegateantwerp.eu - info@bluegateantwerp.eu