Een einde maken aan wateroverlast in de valleien van Nete en Kleine Nete, dat is het opzet van het gelijknamige Sigmaproject. In het driestromenland rond Lier geven we zeldzame riviernatuur opnieuw zuurstof. Reeds aangelegde overstromingsgebieden versterken we met uitgestrekte, groene wetlands, die regenwater als een spons vasthouden.

Het Sigmaproject Nete en Kleine Nete bouwen we rond enkele overstromingsgebieden die al in de jaren ’80 werden aangelegd, om watersnood in de waterrijke regio rond Lier te voorkomen. Om die omgeving nog beter te beschermen, liggen nieuwe plannen op tafel. Het project telt drie deelgebieden, waar we in de toekomst vooral de troeven van natte natuur willen uitspelen.

Waarom is een wetland nuttig, en welke bijzondere dieren wonen er? Hoe werkt een gecontroleerd overstromingsgebied? Wanneer starten de eerste werken van dit project?

Vragen en antwoorden vind je in de laatste nieuwsbrief. Klik hier!


Meer info over het projectgebied Nete en Kleine Nete vind je hier