Om Bornem en omgeving beter te beschermen tegen overstromingen leggen we naast de Schelde een gecontroleerd overstromingsgebied en twee ontpolderingen aan. In die gebieden komt bijzondere riviernatuur tot bloei. Dat betekent een boost voor de biodiversiteit en heel wat moois om van te genieten. Maar wist je dat de Sigmagebieden ook een belangrijke bondgenoot zijn in de strijd tegen de gevolgen van de klimaatverandering?

In Bornem krijgt de Schelde extra buffercapaciteit om hoge waterpeilen bij stormtij op te vangen. Op de rechteroever van de Schelde, tegenover Steendorp en Rupelmonde, leggen we een overstromingsgebied aan in de Oudbroek- Schellandpolder. Meer stroomopwaarts, in de richting van de Scheldebruggen tussen Bornem en Temse, ontpolderen we de gebieden Stort van het Buitenland en Groot Schoor.

We herstellen ook de authentieke riviernatuur langs de Schelde. In de Oudbroek- Schellandpolder zullen waardevolle elzenbroekbossen ontstaan, waar de bomen bijna het hele jaar door met hun wortels in het water staan. Stort van het Buitenland en Groot Schoor worden een speeltuin voor het getij. De dynamiek van het water – eb en vloed – zal een prachtig slikken- en schorrenlandschap boetseren, rijk aan riet en wilgenvloedbossen, vissen en vogels. 

Scheldevallei wapenen tegen klimaatverandering

Dankzij de ontpolderingen en de overstromingsgebieden van het Sigmaplan krijgt de Schelde meer ruimte om te stromen en daalt het waterpeil bij stormtij. De natte natuur die zich er ontwikkelt, slaat CO2 op en beschermt de dijken tegen de kracht van het Scheldewater. Op die manier wapenen we de Scheldevallei tegen de zeespiegelstijging. Via het Europese project LIFE Sparc (Space for Adapting the River Scheldt to Climate Change) ontvangen we steun om een aantal Sigmagebieden, waaronder Groot Schoor in Bornem, versneld te ontwikkelen.

Kom naar de infomarkt!

De Sigmawerken in Bornem kaderen in een breder plaatje: het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Scheldepolders Hingene’. Met dat plan kan de Vlaamse Regering de bestemming van gebieden wijzigen (natuur, landbouw, bewoning of industrie). De regering heeft het RUP intussen voorlopig vastgesteld. Tot en met 31 mei 2019 loopt er een openbaar onderzoek en krijgt iedereen de kans om het ontwerp-RUP in te kijken en opmerkingen of bezwaren te formuleren over de nieuwe bestemmingen en voorschriften. Zit je nog met vragen over het RUP of over het Sigmaplan? Dan staan we je graag te woord tijdens de infomarkt op 24 april.

Meer weten over onze plannen in Bornem of over het RUP? Check snel onze nieuwsbrief!