In het kader van het geactualiseerde Sigmaplan krijgen de Scheldekaaien momenteel een make-over om de waterveiligheid te bevorderen. Zo wordt de waterkering verhoogd om de stad tegen overstromingen te beschermen. Daarnaast is er ook aandacht voor de omgeving en wordt er gewerkt aan een gezellige leef- en ontspanningsruimte aan het water.

Goedkeuring van het schetsontwerp

Stad Antwerpen keurde in juli 2020 het schetsontwerp voor de heraanleg van het openbaar domein aan de Scheldekaaien - Nieuw Zuid goed. Dat ontwerp kwam er na een brede bevraging van de Antwerpenaar in de zomer van 2019. De publieke ruimte langs de Schelde wordt ingericht als een park van 5 hectare voor voetgangers en fietsers met ruimte voor ontspanning.

Laat je stem horen

In het voorjaar van 2021 wordt er een voorontwerp verwacht. Om dit verder uit te werken, gaan De Vlaamse Waterweg nv en Stad Antwerpen graag opnieuw met de Antwerpenaar in dialoog. Laat nog tot 19 oktober 2020 je stem horen over de aanleg van de waterkering en de openbare ruimte via deze online bevraging.

Meer informatie over het schetsontwerp kan je raadplegen via deze presentatie en op de website www.onzekaaien.be. Meer informatie over de waterveiligheidswerken vind je hier.