De omgeving van het natuurgebied Kruiskensberg en restaurant ’t Schipke in Herenthout kreeg het voorbije jaar een frisse opknapbeurt. Een gloednieuw knuppelpad, dito fietsverbinding en een verbeterde habitat voor planten en dieren zetten er nu de toon.

Begin dit jaar gaven we in Nijlen en Herenthout het startschot voor het Sigmaproject Vallei van de Grote Nete, met de eerste inrichtingswerken rond Kruiskensberg en ’t Schipke. Onze bedoeling: de riviervallei niet alleen beter beschermen tegen hoge waterpeilen én natuurlijker maken, maar ook de rode loper uitrollen voor wandelaars en fietsers.

Kom ‘vlonderen’!

Straffe trekpleister is het houten vlonderpad. Over een afstand van 160 meter loop je boven drassig grasland en maak je de oversteek van de parking van natuurgebied Kruiskensberg naar de groene Netedijk. Aan de overkant van de Nete legden we een nieuw fietspad aan, een ‘missing link’ tussen de Netelei en de Haringstraat. De komende weken planten we aan het fietspad nog een hele reeks dreefbomen aan.

Natuurpracht

De komende jaren zal je deze omgeving verder zien opfleuren. We kiezen bewust voor een open landschap en geven alle kansen aan bloemrijke hooilanden. Dat is dan weer de geliefkoosde biotoop van bijzondere vogels als de kwartelkoning en het porseleinhoen.