Op zaterdag 24 juni stroomde de Schelde voor de allereerste keer de Polders van Kruibeke binnen via de grote in- en uitwateringssluis. Vlaams minister van Openbare Werken Ben Weyts en Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege tekenden present voor een volksfeest aan de 'watervallen van Kruibeke'. 

Zowat 700 mensen woonden de feestelijke inhuldiging bij. In aanwezigheid van ministers Weyts en Schauvliege, Oost-Vlaams gouverneur Jan Briers, Kruibeeks burgemeester Jos Stassen en de vele toeschouwers stroomde het Scheldewater kolkend het natuurgebied binnen. Het historische moment werd vereeuwigd met een groepsfoto bij de watervallen.

De grootste van Vlaanderen

“Na 16 jaar werken en een Vlaamse investering van 100 miljoen euro zijn de Polders van Kruibeke nu eindelijk voltooid”, zegt Vlaams minister Ben Weyts, onder meer bevoegd voor Openbare Werken, Toerisme en Dierenwelzijn. “Dankzij deze Polders is Vlaanderen beter beschermd tegen overstromingen, maar is dit ook een fantastisch fiets- en wandelgebied voor omwonenden en bezoekers én een ruim leefgebied voor vele dieren. Dit gebied is werkelijk uniek: met 600 hectare zijn de Polders het grootste overstromingsgebied van Vlaanderen – zo groot als 1.200 voetbalvelden en klaar om desnoods 14.400 olympische zwembaden water te bufferen."

Ecologisch enorm belangrijk

Dankzij twee ingenieuze in- en uitwateringssluizen zal ongeveer de helft van de Polders binnenkort uit getijdengebied bestaan. De sluizen laten tweemaal daags de Schelde in gereduceerde vorm in en uit het gebied stromen, waardoor het ritme van het getij wordt nagebootst. Zo onstaan binnen de dijken gaandeweg slikken, schorren, geulen en kreken. “De ecologische waarde van die natuur is cruciaal en onschatbaar”, stelt Vlaams minister Joke Schauvliege. “De slikken en schorren die in dit unieke gebied ontstaan, fungeren als leefgebied voor heel wat planten en dieren. Zulke gebieden zijn zeldzaam langs de Schelde. Gebieden met een gereduceerde getijdenwerking helpen om het ecosysteem van de Schelde gezond te houden.”

De sluizen krijgen een naam

Zaterdag werden de twee sluisconstructies feestelijk ingehuldigd én kregen ze een naam. De eerste heet voortaan de Meiresluis, genoemd naar de prof. dr. Patrick Meire die het principe van de gecontroleerd gereduceerde getijdenwerking bedacht. De Meyvissluis brengt een dubbel eerbetoon: enerzijds aan wijlen ir. Leo Meyvis, gewezen afdelingshoofd van Vlaams waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal NV en anderzijds aan de meivis, of fint, een vissoort die dankzij de heropleving van het ecosysteem terugkeert naar de Schelde.

Nog meer natuurbeleving

De ontwikkeling van de slikken en schorren op de voet volgen? Dat kan! Vlaams minister Joke Schauvlieghe belooft de natuurbeleving in de Polders van Kruibeke volop te steunen. "De komende maanden komt er een vlonderpad dwars doorheen het getijdengebied, en een uitkijkheuvel en een beleefplatform aan de inwateringssluis.” 

Welkom! 

Je kunt de Polders van Kruibeke op eigen houtje komen verkennen of samen met een Barbiergids op stap gaan tijdens een begeleide wandeltocht. Elke maand organiseert de Polders van Kruibeke gratis tochten. Meer weten? Neem dan zeker een kijkje op onze kalender

© Gemeente Kruibeke© E. Ghysebrechts