In Klein en Groot Broek gaan de voorbereidingen voor nieuwe getijdennatuur vooruit. De ringdijken rond beide gebieden zijn klaar en we hebben het oude huisvuilstort gesaneerd. Volgend jaar zullen we twee pompstations bouwen en in 2022 maken we bressen in de dijken. Reden genoeg om even polshoogte te nemen.

Klein en Groot Broek worden de komende jaren ontpolderd. Dat betekent dat de Durme de twee gebieden opnieuw vrij in en uit zal kunnen stromen. Door de invloed van de getijden zal er na verloop van tijd prachtige zoetwatergetijdennatuur ontstaan: vooral slikken- en schorrengebieden, waarin riet en wilgenvloedbossen groeien. De slikken en schorren vormen een waardevol leefgebied voor heel wat diersoorten. Daarnaast vangen ze ook de kracht van het water op. Zo helpen ze de omgeving te beschermen tegen wateroverlast. Maar voor we de rivier opnieuw de vrije baan geven, moeten we Klein en Groot Broek daarop voorbereiden.

De saneringswerken

In het noorden van Klein Broek ligt het voormalige huisvuilstort van Elversele, een deelgemeente van Temse. Een klein deel van het aanwezige afval kon mogelijk het grondwater of de bodem verontreinigen. Dat afval hebben we inmiddels laten uitgraven en wegvoeren. Het afval dat er nu nog ligt, is stabiel en vormt geen risico op verontreiniging. In samenwerking met de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) hebben we het grondig afgedekt. Zo kan er zeker geen afval in het water terechtkomen als het gebied weer onder invloed van het getij komt te staan.

Beschermd door de ringdijken

Rond Klein en Groot Broek liggen nieuwe ringdijken klaar. Die zijn sterk genoeg om het water van de Durme in alle omstandigheden tegen te houden. Zelfs bij stormtij, als de combinatie van springtij met een noordwesterstorm op de Noordzee voor heel hoge waterstanden zorgt. Boven op de ringdijken komt een halfverhard jaagpad. Zo kunnen fietsers en wandelaars meegenieten van de getijdennatuur. Voor snelle fietsers en onderhoudsvoertuigen is een geasfalteerde dienstweg voorzien aan de landinwaartse kant van de ringdijken. Daar hebben we ook ringgrachten aangelegd om regenwater uit de omgeving te verzamelen. Volgend jaar bouwen we nog twee pompstations die bij hevige regenval het overtollige water naar de ontpolderingen zullen overhevelen en zo naar de Durme zullen brengen.

De laatste loodjes

In 2022 zijn we toe aan het sluitstuk van het project. Dan verlagen we op enkele plaatsen de oude dijken langs de Durme. Vanaf dan zal de rivier op het ritme van eb en vloed de gebieden in- en uitstromen en kan de transformatie van Klein en Groot Broek beginnen.

Europese steun

Om de Scheldevallei beter te wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering, kunnen een aantal Sigmagebieden, waaronder Klein en Groot Broek, rekenen op ondersteuning van Europa via het project LIFE Sparc. Dat voorziet in bijkomende financiering en kennisdeling met andere landen. Uitvoerders van het project zijn Natuur en Bos, De Vlaamse Waterweg nv, het Regionaal Landschap Schelde-Durme en het Waterbouwkundig Laboratorium.

Meer info: www.sigmaplan.be/durmevallei en www.life-sparc.eu.

 

Coverfoto: © Vilda