Op 25 september start De Vlaamse Waterweg nv met stabilisatiewerken aan de rechteroever van de Schelde in Wetteren. Tijdens deze werken zal een stuk van het jaagpad tijdelijk afgesloten worden.

Waarom?

De rechteroever van de Schelde in Wetteren (tussen de Hamstraat tot voorbij pompstation Zuiderdijk) vertoont tekenen van instabiliteit. Daarom start de Vlaamse Waterweg nv met werken om de oever te stabiliseren.

Wat doen we?

  • Inbrengen van stalen damwanden
  • Aanbrengen zink - en kraagstukken op de bodem
  • Verdedigen van het bovenliggend talud

Hinder?

Tijdens de werken is het jaagpad niet toegankelijk. De werken starten op 25 september 2023 en zullen tot medio 2024 duren. Ondertussen is er een omleiding* voorzien. Tijdens het plaatsen van de stalen damwanden kan er tijdelijk geluidshinder zijn.

 

* De werken starten op 25/9 maar afsluiten jaagpad/omleiding zal pas vanaf 2/10 zijn.

 

Vragen?

Heeft u vragen over deze werken?

Neem dan contact op met ons via communicatie@vlaamsewaterweg.be.

 omleiding-jaagpad-wetteren