Binnen het Sigmaplan werd een innovatieve manier van dijken bouwen uitgedokterd. Dat is de internationale pers alvast niet ontgaan. In het magazine Terra & Aqua van IADC (International Association of Dredging Companies) verscheen in de editie van maart 2015 een uitgebreid artikel over het Sigmaproject Vlassenbroek, waar deze techniek werd toegepast.

Het gecontroleerd overstromingsgebied Vlassenbroek bestaat uit een noordelijk en zuidelijk deel, van elkaar gescheiden door een 800 meter lange compartimenteringsdijk. Die werd gebouwd met zo’n  100.000 m³ baggerspecie uit de Schelde, aangevoerd per schip en onmiddellijk daarna verwerkt, zonder dat de specie eerst ergens werd opgeslagen. De techniek is zo innovatief omdat de baggerspecie wordt gezeefd en vermengd met toeslagstoffen die het goedje sterk en ondoordringbaar maken.


Via deze link vind je het artikel uit het Terra & Aqua-magazine van IADC.
Hier vind je meer informatie over het Sigmaproject Vlassenbroek.
Hier vind je een nieuwsbericht over de gebruikte techniek.