Het Vlassenbroek-team met Wapke Feenstra.

Tijdens de infomarkt in Vlassenbroek op 30 april kregen omwonenden een stand van zaken en de verdere planning van de Sigmawerken. Ook het kunstproject van Wapke Feenstra werd voorgesteld en viel erg in de smaak. Hieronder enkele sfeerbeelden en informatie over het landschapskunstwerk.

Aardig wat volk op de infomarkt Vlassenbroek

Vlassenbroek draagt al jaren de naam van kunstenaarsdorp, een kunstproject in combinatie met het Sigmaplan valt dus perfect met elkaar te rijmen. Landschapskunst is een kolfje naar de hand van de Nederlandse kunstenares Wapke Feenstra, ze heeft al heel wat projecten op haar palmares staan. Tijdens de infomarkt deed ze haar kunstproject uit de doeken. 

Momentopnames, herinneringen, dromen
Via allerlei beelden en tekeningen wil Feenstra een volledige voorstelling van Vlassenbroek maken. Het kan gaan over beelden uit het verleden, herinneringen, of dromen van hoe het eruit zou moeten zien. Alle tekeningen samen zullen uiteindelijk in een boek gegoten worden, een beeldverhaal waar Feenstra ook de nodige tekst bij voorziet. Dat boek wordt tevens internationaal uitgegeven, want zo’n project is ook interessant buiten de grenzen. Er komt eveneens een digitale versie en een website om het kunstproject zichtbaar te maken.

Wie, waar, wanneer?
Wapke Feenstra doet het project uit de doeken.

In augustus worden er tekenlessen georganiseerd in Vlassenbroek. Daarvoor werkt Wapke samen met leraars en kunstenaars. Bewoners zullen zelf verzoeken kunnen doen aan kunstenaars om voor hen een tekening te maken. Samen tekenen ze wat er ligt, nieuw is, of weg kan. In de nazomer zullen de eerste actieve tekenaars in de polder opduiken. Alles gebeurt zoveel mogelijk in openlucht. Feenstra neemt twee jaar de tijd voor het kunstproject.

De komende weken volgen nog een webadres en bijkomende informatie. Ook kan je altijd contact opnemen met Wapke Feenstra zelf:

  • wapke@wapke.nl.
  • Meer weten over andere projecten van Wapke Feenstra? Kijk op www.wapke.nl.

Het persbericht over het infomoment vind je hier.
In de laatste nieuwsbrief vind je ook meer informatie terug over het kunstwerk en de werken.
De projectbrochure van Vlassenbroek vind je hier.