Het inrichtingsplan Bastenakkers is klaar: de eerste stap van het Sigmaproject in de gemeenten Destelbergen en Wetteren. Tijdens de infomarkt van 21 maart kregen inwoners de kans om dit plan in te kijken en hun opmerkingen te formuleren. 

De komende jaren staat er in het Sigmaproject Bastenakkers heel wat te gebeuren. Het doel: de woon-, werk- en leefomgeving van alle inwoners in de regio beter beschermen tegen overstromingen vanuit de Schelde. Het hele project verloopt volgens formele, wettelijk vastgelegde procedures. In elke fase worden de inwoners van de betrokken gemeenten op de hoogte gehouden van de vorderingen van de werken. Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) organiseert hiervoor informatiemomenten. De infomarkt van 21 maart stond helemaal in het teken van het inrichtingsplan.

Gebiedscontouren verfijnd

Het inrichtingsplan duidt de contouren en de invulling van het projectgebied aan. Belangrijk is dat de oorspronkelijke plannen voor het Sigmaproject Bastenakkers hier en daar verfijnd zijn in overleg met de gemeentebesturen en de landbouwers in het gebied. De gevolgen van een overstroming voor de tuinbouwbedrijven in het noordoosten van Bastenakkers zouden te zwaar zijn. Daarom werd dit deel uit het projectgebied geschrapt. Om toch voldoende bescherming te bieden tegen overstromingen, werd Ham (ongeveer 30 hectare groot en ten oosten van Bastenakkers gelegen) aan het projectgebied toegevoegd. Beide deelgebieden worden ingericht als overstromingsgebied om water te bergen wanneer de Schelde hoog staat. Maar ze krijgen allebei ook een tweede functie. In Bastenakkers blijft landbouw mogelijk, in Ham kan zeldzame zoetwatergetijdennatuur ontwikkelen, waar wandelaars, fietsers en schoolkinderen met volle teugen van zullen kunnen genieten.


Klik hier voor de projectnieuwsbrieven over het Sigmaproject Bastenakkers.
Klik hier voor meer info over het project.