Natuur en Bos van de Vlaamse overheid heeft het voornemen een milieueffectrapport (project-MER) op te stellen voor de geplande inrichting van het mondingsgebied van de Grote Nete. Het projectgebied is gelegen op de linker- en rechteroever van de Grote Nete op het grondgebied van de gemeenten Lier, Nijlen en Berlaar. Het mondingsgebied van de Grote Nete wordt een mooi stukje van 54 hectare vol rietpartijen en open water.

Voor de opstart van de project-m.e.r.-procedure werd recent een aanmelding opgemaakt en ingediend bij het Team Milieueffectrapportage van het Departement Omgeving. In het aanmeldingsdocument staat een beschrijving van wat precies bestudeerd zal worden in het project-MER en van de manier waarop de studie zal worden uitgevoerd.

Op basis van dit aanmeldingsdocument worden nu alle betrokkenen uitgenodigd om hun visie en inhoudelijke suggesties te geven over de volledigheid van het geplande onderzoek in het project-MER. Natuur en Bos richt hiertoe een vrijwillige consultatie van het publiek in. Het is de bedoeling dat er uit de publieke consultatie bruikbare ideeën komen om het onderzoek in het project-MER te verbeteren en/of te vervolledigen. Het publiek en het maatschappelijk middenveld krijgen op die manier de mogelijkheid om aanvullingen te geven over de benodigde inhoud van het project-MER en in het bijzonder over noodzakelijk te onderzoeken effecten.

De aanmelding kan je hier downloaden onder het nr. PR3352 of via deze weg

Gelieve jouw insteek digitaal te bezorgen aan de initiatiefnemers van het project-MER via het e-mailadres scheldeproject.anb@vlaanderen.be en dit ten laatste op 11 april 2021.

De bezorgde reacties worden gebundeld, bestudeerd en besproken waarna in overleg met het Team Milieueffectrapportage bepaald wordt welke opmerkingen en aanvullingen aanleiding geven tot een uitbreiding of beperking van het m.e.r.-onderzoek. Het scopingsadvies, dat door het Team wordt opgesteld, vormt het finale onderzoekskader waar de opstellers van het project-MER mee moeten werken.

Voor verdere inlichtingen kan je steeds contact opnemen met projectleider Koen Deheegher via koen.deheegher@vlaanderen.be of expert natuurtechnische inrichtingen Renaat Myny via renaat.myny@vlaanderen.be.