Op het grondgebied van de stad Dendermonde starten we dit voorjaar met de aanleg van het overstromingsgebied Vlassenbroek. Tijdens de infomarkt van 18 juni worden de inwoners uitgebreid ingelicht over de geplande werken.

Werken beginnen met compartimenteringsdijk
Vlassenbroek wordt ingericht als ‘gecontroleerd overstromingsgebied’. Het noordelijk en zuidelijk deel krijgen elk een eigen inrichting en functie en worden van elkaar gescheiden door een (overstroombare) compartimenteringsdijk. De bouw van deze dijk is meteen de eerste ingreep die dit voorjaar op het programma staat.
Dit deel van de werken krijgt financiële steun van het Europese PRISMA-project (Promoting Integrated Sediment Management), dat ecologisch verantwoorde baggertechnieken en sedimentbeheer promoot.


Veiligheid hand in hand met natuur
Het noordelijke deel wordt getijdennatuurgebied. Het dagelijkse in- en uitstromende water doet slikken en schorren met een kenmerkende, unieke plantengroei ontstaan. Bij stormtij, een combinatie van springtij met een hevige noordwesterstorm (één à twee keer per jaar), overstroomt deze zone. Het gebied beschermt dan de omliggende regio tegen wateroverlast.
Het zuidelijke deel van Vlassenbroek overstroomt alleen bij extreem stormtij, wanneer een springtij samenvalt met een zeer hevige noordwesterstorm (één keer in de vijftig jaar). Daardoor kan het gebied zijn veiligheidsfunctie combineren met natte natuur.
De slikken en schorren in het noordelijke deel zullen straks allerlei watervogels aantrekken. Het zuidelijke deel huisvest natte natuur, ook ‘wetland’ genoemd. Hier gaat open water over in elzenbroekbossen. Moerasvogels en zelfs de bever vinden een onderkomen in dit afwisselende decor.


Klik hier voor de projectnieuwsbrieven over het Sigmaproject Vlassenbroek.
Bekijk hieronder de kaarten, enkele beelden van het gebied en de perstekst.