Op de infomarkt van maandag 25 juni krijgen de inwoners van Geel, Laakdal, Westerlo, Herselt, Hulshout, Heist-op-den-Berg, Herenthout en Nijlen uitgebreide informatie over de plannen in het Sigmaproject Vallei van de Grote Nete.

Wat staat er zoal te gebeuren in de Vallei van de Grote Nete? Over een heel traject van de rivier – van de brug te Oosterlo (Geel) tot de Hellebrug te Itegem (Heist-op-den-Berg) – zal de rivier en de vallei van de Grote Nete heringericht worden. Het doel: een natuurlijkere en daardoor veiligere Vallei van de Grote Nete.

Hoe zien de plannen eruit?
In het middelste gebied, ‘Ter Borght - de Merode’, komen drie gecontroleerde waterbuffergebieden. Bij hevige neerslag bufferen die gebieden tijdelijk het overtollige water van de rivier. Als het waterpeil in de Grote Nete voldoende gedaald is, stroomt het water op een gecontroleerde manier terug naar de rivier.

Stroomafwaarts en -opwaarts, in de gebieden ‘tussen Hellebrug en Herenbossen’ en ‘het Zammelsbroek’, ligt de klemtoon op het herstel van de natuurlijke vallei. Dat gebeurt door de winterbedding te herstellen en het lage waterpeil in het voorjaar te verhogen, door drempels op de bodem van de rivier aan te brengen. Bovendien creëert men opnieuw open verbindingen tussen de Grote Nete en haar zijwaterlopen. De natte natuur viert hier straks weer hoogtij: er ontstaat een wetland met schrale graslanden, ruigten en brede rietkragen, waar zeldzame diersoorten huizen, zoals de roerdomp.

De jaagpaden langs de Grote Nete zijn nu al erg in trek bij wandelaars en fietsers. Het Sigmaplan verbetert de bestaande paden en schept de mogelijkheid om nieuwe recreatieve wegen aan te leggen. Die nieuwe routes kunnen naadloos aansluiten op bestaande recreatienetwerken in de regio.

Stand van zaken
In overleg met alle betrokkenen: gemeentebesturen, natuurverenigingen, landbouworganisaties en -administraties, ruimtelijke ordening en erfgoed werd het inrichtingsplan opgesteld.


Klik hier voor de projectbrochure over het Sigmaproject Vallei van de Grote Nete
Klik hier voor praktische informatie over de infomarkt
Bekijk hieronder de kaarten, enkele foto’s van het gebied en de perstekst