In het Sigmagebied Pikhaken bij Rijmenam zijn we vanaf 25 november aan de slag om een leefgebied te creëren voor zeldzame vogels, amfibieën en planten. De oude Dijlemeander die er door het landschap kronkelt krijgt een opknapbeurt en krijgt het gezelschap van ondiepe poelen, ideaal voor de kamsalamander. Rond de rivierarm herstellen we de vroegere pimpernelhooilanden en versterken we de typische houtkanten.

Projectleider Koen Deheegher van Natuur en Bos: “Rond de Dijlemeander zagen we de struiken af tot net boven de grond. Uit de ‘stobben’ die overblijven, zullen nieuwe scheuten groeien. Op die manier krijgt de meander meer licht en vallen er minder bladeren in. We ruimen ook het slib (voornamelijk gevormd door gevallen bladeren) uit de meander en graven een gedempt stuk waterloop opnieuw uit. In de rest van het gebied graven we nog een aantal ondiepe poelen. Zo ontstaat er een aantrekkelijke omgeving voor heel wat waterleven, zoals de bedreigde kamsalamander.”

De terugkeer van de pimpernel

Het gebied tussen de Dijle en de Streepkensdreef vormen we om tot vochtige graslanden of beemden door de bovenste grondlaag af te graven. We strooien er dan hooi over uit van omliggende graslanden zodat de vroegere pimpernelhooilanden er opnieuw tot ontwikkeling komen. Je herkent de pimpernel aan zijn lange stengels en paarse bloemen.

“De afgegraven grond zullen we binnen enkele jaren hergebruiken bij de aanleg van de ringdijk langs het gecontroleerd overstromingsgebied van Rijmenam”, vertelt Koen Deheeger. “De bewoners van Rijmenam hoeven gelukkig niet te vrezen dat er zware vrachtwagens over de pas vernieuwde straten zullen denderen. We leggen een tijdelijke brug aan over de Dijle om het materiaal ter plaatse te krijgen zonder de dorpskern te doorkruisen.”

Hooilanden en houtkanten met haken

Aan de overkant van de Streepkensdreef, tot aan de Boortmeerbeeksebaan, zetten we in op het typische landschap van hooilanden en houtkanten. “Het gaat om heggen en hagen van onder andere meidoorn, sleedoorn en wegedoorn. Van al die doornen of ‘haken’ kreeg het gebied zijn naam.”

Kom gerust eens langs

Als je graag komt kijken hoe de werken opschieten, kan je via de Dijledijk langs het gebied wandelen of fietsen. We schuiven ook het wandelpad op in de richting van de Dijlemeander. Als het in de winter hard genoeg vriest, kan je zelfs komen schaatsen op de waterplas die we aanleggen!