Op de linkeroever van de Schelde in Antwerpen is de nieuwe uitwateringssluis van het Galgenweel in gebruik genomen. Deze sluis zorgt ervoor dat het waterpeil van het Galgenweel, watersportplas en het grootste brakwatermeer in Vlaanderen, ook in zeer natte of juist erg droge periodes op gelijk peil blijft. Tegelijkertijd is de waterkering over een lengte van ongeveer 1 kilometer op veilige hoogte gebracht om de Beatrijslaan te beschermen tegen golven vanuit de Schelde.


Volledig nieuwe uitwateringsconstructie.

De nieuwe uitwateringssluis was nodig, want de oude sluis dateert van 1938 en was al een uitbreiding van een sluis uit de 19e eeuw. Ze kon met renovaties niet langer in dienst blijven. Daarom zijn we in het najaar van 2019 gestart met de bouw van een volledig nieuwe uitwateringsconstructie. 

Stabiel waterpeil.

De nieuwe sluis houdt het waterniveau in het Galgenweel op peil. Bij hevige regenval stroomt overtollig water door de sluis naar de Schelde. Omgekeerd kan de watersportplas via de sluis gevoed worden met Scheldewater. Zo kunnen de verschillende watersportverenigingen ook bij uitzonderlijke droogte hun activiteiten verderzetten.

Bescherming tegen wateroverlast.

Tegelijkertijd werd de waterkering aan het Galgenweel op veilige hoogte gebracht. Langs het fietspad legden we over een lengte van ongeveer 1 kilometer een zogenaamde ‘tuimeldijk’ aan. De kruin van deze nieuwe dijk ligt op 9,25 mTAW, zo’n ± 1,5 m boven het maaiveld, zoals het Sigmaplan het voorschrijft. De dijk beschermt de Beatrijslaan bij stormtij - een combinatie van springtij en een noordwesterstorm - tegen golven vanuit de Schelde.

Voordelen van een tuimeldijk.

De hellingen van een tuimeldijk zijn steiler dan die van een standaarddijk en de kruinbreedte is beperkt. Stabiliteitstechnisch is de aanleg van zo’n dijk niet overal mogelijk, maar aan het Galgenweel kon het wel. Omdat een tuimeldijk beduidend minder plaats inneemt, konden de slikken en schorren langs de Scheldeoever maximaal behouden blijven. Goed nieuws, want brakwaterslikken en -schorren zijn ecologisch zeer waardevol. Bovendien vormen ze op Linkeroever een ideale verdedigingslijn: ze temperen de golfslag waardoor de dijken zelf minder druk ondervinden.

Het Galgenweelproject is het eerste van een reeks projecten om de volledige waterkering langs de Schelde in Antwerpen Linkeroever samen met de Stad Antwerpen op veilige hoogte te brengen.

De nieuwe inwateringssluis