Eind november 2011 werd de Hedwige-Prosperpolder uitgekozen als één van de speerpuntgebieden van FloodCom, een Europees initiatief dat overstromingsgevoelige Noordzeegebieden wil beveiligen. Twee principes staan centraal: technische maatregelen én participatie van de omwonenden.

Veel Europese landen kampen met toenemende overstromingen. En de strijd tegen het water in ons continent zal door de klimaatswijziging alleen maar meer op het voorplan komen. Frankrijk, Engeland, Nederland en België hebben een internationale denktank opgericht, met de naam FloodCom. Binnen dit Interreg-project worden over de grenzen heen concepten voor watermanagement en waterberging uitgedacht en uitgewisseld.

Vier gebieden, vier technieken

Vier projectgebieden uit evenveel landen, Chelmsford (GB), Breda (NL), Pas de Calais (FR) en Hedwige-Prosper (BE), kozen elk voor een andere techniek om het toenemende overstromingsgevaar te temperen. Tijdens de driejarige looptijd van het project zoeken de partners samen naar oplossingen voor de vier gebieden. De resultaten zullen gebundeld worden in een praktisch handboek.

Pompstation in Kieldrecht

Voor het Vlaamse project, in de Hedwige-Prosperpolder, investeert Waterwegen en Zeekanaal NV zo’n 875.000 euro aan subsidies in een pompstation in de gemeente Kieldrecht. De helft van dat bedrag bestaat uit Europese subsidies. Het pompstation moet het achterland beter beveiligen tegen wateroverlast. De constructie wordt op een visvriendelijke manier ingericht. Bovendien wordt het pompstation een fraai architecturaal uitkijkpunt. Dit alles sluit naadloos aan bij de doelstellingen van het Sigmaplan, waar het Hedwige-Prosperproject deel van uitmaakt.

Nieuwe media

Maar FloodCom wil eveneens werken aan bewustmaking bij de omwonenden. Hun veiligheid staat tenslotte voorop, en het is van groot belang dat zij de noodzaak van de maatregelen begrijpen. Via sociale media, webcams, gps-wandelingen en een scholenproject wordt Floodcom ook een educatief project.