Er staan verschillende Sigmaprojecten op de planning tussen Gent en Wetteren. Zowel langs de Scheldemeander van Gent tot Melle als in de gebieden Bastenakkers (Wetteren, Destelbergen) en Ham (Wetteren) en aan de voormalige zandwinningsput (Melle). We staan nu een stapje dichter bij de start van deze werken dankzij de goedkeuring van het GRUP Zeeschelde Gent-Wetteren en Bastenakkers-Ham. 

Definitieve vaststelling GRUP

Op 15 mei 2020 werd het ontwerp van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) Zeeschelde Gentbrugge-Melle en Bastenakkers-Ham voorlopig vastgesteld door de Vlaamse Regering. Van juni tot en met augustus liep er dan een openbaar onderzoek, waarbij iedereen het GRUP kon inkijken en opmerkingen kon indienen. Op 26 februari 2021 werd het GRUP uiteindelijk definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering.

Voor onze werken houden we rekening met de bindende bepalingen rond natuur- en landbouwgebieden in de regio Schelde-Dender uit het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. In totaal beslaat het plangebied zo’n 140 hectare. 

Oog voor veiligheid en natuur

De verschillende werken tussen Gent en Wetteren moeten de veiligheid in het gebied verbeteren en natuurontwikkeling stimuleren. Zo bouwen we tussen Heusden en Melle een nieuwe constructie. Die zal niet alleen de aanslibbing van de Scheldemeander sturen, maar ook de woongebieden in Gent en Destelbergen beschermen tegen wateroverlast.

In Melle breiden we de getijdennatuur langs de Schelde verder uit met de voormalige zandwinningsput. In Bastenakkers en Ham leggen we dan weer gecontroleerde overstromingsgebieden aan. Alle dijken worden ook op Sigmahoogte gebracht.

Naast al deze veiligheidswerken voeren we in samenspraak met de lokale besturen ook een aantal meerwaardeprojecten uit, zoals de aanleg van fiets- en wandelbruggen.

 

Op de hoogte blijven van onze werken? Schrijf je dan hier in voor onze nieuwsbrief!