Om Pikhaken de komende 24 jaar op de best mogelijke manier te beheren, heeft het Agentschap voor Natuur en Bos een natuurbeheerplan opgemaakt.

Het plan zoomt in op het beheer van het wetland dat in het kader van het Sigmaplan werd aangelegd. Bedoeling is om de fauna en flora die het gebied herbergt op een duurzame manier te behouden en te versterken.

Je kan het plan digitaal inkijken op de website van Natuur en Bos of gaan inkijken op het gemeentehuis van Bonheiden en Boortmeerbeek.

Van 01/12/2022 tot en met 31/12/2022 loopt een publieke consultatie over dit plan. Tijdens die periode kan je opmerkingen of bezwaren indienen.

Dat kan via mail siege.vanballaert@vlaanderen.be of schriftelijk aan:

Agentschap voor Natuur en Bos - AVES
t.a.v. Siege Van Ballaert
Lange Kievitstraat 111-113 bus 63
2018 Antwerpen