Om Bulbierbroek de komende 24 jaar op de best mogelijke manier te beheren, hebben vzw Durme en het Agentschap Natuur en Bos het bestaande natuurbeheerplan van Bulbierbroek gewijzigd. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft nieuwe percelen aangekocht om de natuurdoelen van het Sigmaplan te realiseren. Het bestaande natuurbeheerplan wordt daarom uitgebreid met deze percelen en in sommige gevallen worden de beheerdoelstellingen en/of beheermaatregelen voor de reeds bestaande percelen gewijzigd. Bedoeling is om dotterbloemgraslanden en moerasspirearuigten te ontwikkelen.

Publiek consultatie 

Je kan het plan digitaal inkijken op de website van Natuur en Bos of gaan inkijken op het gemeentehuis van Hamme. Van 21 augustus tot en met 21 september 2023 loopt een publieke consultatie over dit plan. Tijdens die periode kan je opmerkingen of bezwaren indienen. Dat kan via mail aves.ovl.anb@vlaanderen.be of schriftelijk aan:

Agentschap voor Natuur en Bos

t.a.v. Indra Lamoot

Havenlaan 88 bus 75

1000 Brussel

Begeleide wandeling

Wil je meer weten? Neem dan deel aan de informatiewandeling op woensdag 30 augustus 2023. Afspraak om 19.00u aan de Sint-Jozef-kapel in de Moortelstraat in Hamme.