Binnen het Sigmaproject Demervallei herstellen we de kronkelende loop van de Demer door tientallen afgesneden bochten opnieuw aan te sluiten. In de deelzone Vinkenberg, tussen Diest en Scherpenheuvel-Zichem, takken we vandaag en morgen de eerste meander op de rivier aan. Vanaf eind april zal je met kano of kajak door de meander kunnen varen.

Er stroomt opnieuw Demerwater door de meander in Vinkenberg. Maar de werken zijn nog niet volledig achter de rug. Op het eiland dat omsloten wordt door de meander zijn nog volop kranen in de weer. En kano- en kajakvaarders moeten nog even geduld oefenen. Zodra de werken volledig achter de rug zijn, wordt de meander officieel geopend en ingevaren door minister van Toerisme en Mobiliteit en Openbare Werken Ben Weyts. Dat staat gepland voor de week na de paasvakantie.

Ben Weyts: “Met dit project halen we de Demer uit haar strakke keurslijf en herenigen de rivier met haar historische meanders. Zo maken we de hele omgeving veiliger, maar we zorgen ook voor een aangenamere omgeving voor mens en dier. Als minister van Toerisme vind ik het fijn dat mensen de Demervallei opnieuw zullen kunnen verkennen per kajak of kano.”

Dubbel voordeel

Het aantakken van de afgesneden meander levert een dubbel voordeel op. In natte periodes helpt de meander het teveel aan water te bergen en hoge waterpeilen op te vangen. In droge periodes voert de rivier het water trager af, wat verdroging tegengaat.

Door verschillende meanders weer op de rivier aan te sluiten, maken we de Demer bovendien langer, waardoor het vermogen van de rivier om zichzelf te zuiveren toeneemt. In de meanders kent het water verschillende snelheden. Dat veroorzaakt extra beweging in het water, waardoor er meer zuurstof in het water terechtkomt, en daar profiteren ook waterplanten en vissen van.

Europese steun

De werken in Vinkenberg kaderen in het Europese LIFE-project Belini. Met dat project bundelen acht Belgische partners de krachten om de waterkwaliteit in het Zenne-, Dijle- en Demerbekken te verbeteren. Ze nemen tal van maatregelen die bijdragen tot een verbeterde biodiversiteit en die het overstromingsrisico beperken.

LIFE Belini wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie binnen het LIFE Integrated Projects-programma.