Deze maand zal aannemer Stadsbader starten met rooiwerken aan de Burchtse Weel, het getijdennatuurgebied op Linkeroever, voor de aanleg van een nieuwe tuimeldijk langs de Schelde. De werken kaderen in het Sigmaplan en worden uitgevoerd door De Vlaamse Waterweg nv. Het Sigmaplan wil Vlaanderen beter beschermen tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren en waardevolle riviernatuur, zoals slikken en schorren, een boost geven.

Burchtse Weel

De Burchtse Weel is een getijdennatuurgebied met slikken en schorren. Die vormen het leefgebied van tal van zeldzame planten en dieren. Ze temperen ook de golfslag, waardoor de ringdijk minder druk ondervindt en de omwonenden nog beter beschermd zijn tegen wateroverlast.

In 2011 sloot De Vlaamse Waterweg nv de Burchtse Weel weer aan op de Schelde. 
Dankzij een gecombineerde in- en uitwateringsconstructie, die Scheldewater in en uit de Burchtse Weel laat op het ritme van eb en vloed, kunnen de slikken en schorren zich verder ontwikkelen. Om te verhinderen dat bij stormspringtij het Scheldewater via Burchtse Weel tot op de Beatrijslaan zou stromen, zal er een ringdijk tussen de Beatrijslaan en Burchtse Weel aangelegd worden.

 

Tuimeldijk langsheen de Schelde

In het kader van het Sigmaplan moet de zone aan Scheldezijde van de Beatrijslaan ontpolderd worden. Om dit mogelijk te maken, moeten de bomen in deze zone gerooid worden. Deze werken vallen binnen de omgevingsvergunning van de Infrstrustuurwerken Linkeroever van Lantis.

Op de vrijgekomen ruimte wordt een tuimeldijk aangelegd op Sigmahoogte. Zo’n tuimeldijk heeft door zijn steilere hellingen en beperkte kruinbreedte een kleinere ruimtelijke impact dan de klassieke Sigmadijk. Omdat hij dus minder plaats inneemt, wordt het mogelijk om de slikken en schorren, zoals ze in de jaren ’70 aanwezig waren, terug te herstellen door de zone te ontpolderen.

 

kaart Burchtse Weel