In Pikhaken langs de Dijle, recht tegenover de dorpskern van Rijmenam, is een waardevol wetland in de maak. Hier herstellen we het leefgebied van de zeldzame kamsalamander en de kwartelkoning. Om de biodiversiteit te versterken, voeren we grondwerken uit. Voor het vervoer van de afgegraven grond, leggen we een tijdelijke baileybrug aan. Zo vermijden we overlast op de weg voor de inwoners.

Arme grond, rijke natuur

In Pikhaken zitten er vandaag te veel voedingsstoffen in de bodem. Om de biodiversiteit weer te versterken, voert Natuur en Bos van de Vlaamse overheid hier grondwerken uit, ter bevordering van het ecologisch herstel. Tijdens deze werken wordt de bovenste, voedselrijke laag grond afgegraven en weggevoerd.

Tijdelijke brug tegen overlast

De afgegraven grond – in totaal 40.000 kubieke meter – hergebruiken we voor de aanleg van de nieuwe ringdijk langs het gecontroleerd overstromingsgebied van Rijmenam, aan de overkant van de Dijle. Voor het vervoer van de grond, leggen we een tijdelijke baileybrug aan. Zo vermijden we overlast op de weg voor de inwoners.

Op 3 mei is de aannemer gestart met de bouw van de landhoofden voor deze brug. Met deze baileybrug vermijden we niet alleen het transport van duizenden vrachtwagens over de openbare weg, maar ook een aanzienlijk brandstofverbruik en een stevige CO2-uitstoot voor de omweg. De brug is wel strikt voorbehouden voor werfverkeer. Om veiligheidsredenen is ze niet bereikbaar voor auto’s, fietsers en voetgangers.

Tijdens de volledige duur van de werken in Pikhaken zijn de dijken langs de Dijle afgesloten. Er is wel een omleiding voorzien voor wandelaars en fietsers.

Dit is de huidige planning:

  • Omleiding jaagpad Pikhaken: van 3 mei t.e.m. 17 december.
  • Bouw landhoofden: van 3 mei t.e.m. 13 mei.
  • Aanleg baileybrug: van 1 juni tot 8 juli.

Na de werken zijn trouwens niet alleen de dijken open voor het publiek. We leggen later ook een nieuw kijkplatform en een nieuw wandelpad aan. Over enkele jaren spot je hier misschien weer een ijsvogel, rietzanger of blauwborst.

 

© Beeld: Wim Massant