Om de wijde omgeving tussen Nijlen en Geel veiliger en natuurlijker te maken, staat het Sigmaproject Vallei van de Grote Nete in de steigers. Over een afstand van 30 kilometer langs de Grote Nete komen er natuur- en waterbuffergebieden. Extra veiligheid gaat er hand in hand met unieke natuur en nieuwe mogelijkheden om je te ontspannen.

Het project omvat zowat 850 hectare, verspreid over Geel, Laakdal, Westerlo, Herselt, Hulshout, Heist-op-den-Berg, ­Herenthout en Nijlen. Via verschillende maatregelen krijgt de rivier opnieuw meer overstromings­ruimte. ­Tegelijk wordt de ­verdroging van de vallei ­aangepakt. Het doel? Minder ­overstromingen, meer waardevolle natte natuur én tal van wandel- en fietsmogelijkheden. Verder komen er uitkijkpunten en -torens, nieuwe banken en picknickplekjes waar het zalig uitrusten is te midden van de natuur.

Voorbereidingsfase

Voor de eerste schop in de grond gaat, moeten we een aantal stappen doorlopen. Zo is intussen het milieueffectrapport goedgekeurd, dat in kaart brengt welke effecten de werken in het gebied zullen hebben op mens en milieu. De volgende belangrijke stap is de voorlopige vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Vallei van de Grote Nete tussen Zammelsbroek en Heist-op-den-Berg’ door de Vlaamse Regering. Dat plan bepaalt welke invulling de verschillende gebieden in de vallei zullen krijgen.

De volledige stand van zaken en meer uitleg over de plannen vind je in onze nieuwsbrief!