De werken in het natuurgebied Dorent naderen hun einde. Natte natuur speelt er voortaan de hoofdrol. Dat is goed nieuws voor de zeldzame grote pimpernel en de kamsalamander. Maar ook voor ons, want wetlands zijn natuurlijke klimaatbuffers. Via nieuwe routes kunnen wandelaars en ruiters hun hart ophalen in dit stukje Zennevallei. Vandaag trok een groep nieuwsgierige buurtbewoners het gebied in, ook Veerle Geerinckx, burgemeester van Zemst, en Barbara De Bakker, schepen van Natuur in Vilvoorde, waren erbij.

Opening Dorent

Dorent beslaat zo’n 90 hectare tussen Zemst en Vilvoorde. Het ligt vlak naast de ‘nieuwe’, gekanaliseerde Zenne en wordt doorkruist door grachten, beken en de ‘Oude’ Zenne. In het kader van het Sigmaplan maakte Natuur en Bos van de Vlaamse overheid werk van een opwaardering van het gebied. Bloemrijke graslanden werden in ere hersteld en door bestaande poelen te herstellen, nieuwe poelen aan te leggen en de oude meander te ruimen, krijgt natte natuur er nu een boost. Zo’n ‘wetland’ zuigt bij hevige regenval het water op. In droge periodes laat het het water met mondjesmaat opnieuw los, zoals een spons dus. Dat maakt zo’n gebied uitermate geschikt om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. 

Zeldzaam pimpernelgrasland

Graslanden werden soortenrijker door de bodem te verschralen. Een schrale bodem remt de ontwikkeling van snelgroeiende grassen af, waardoor er meer planten kunnen gedijen. Het resultaat: een grasland dat open, dunner, lager en vooral bloemrijker is. Dorent bevat relicten van pimpernel, een zeldzame plant met roodpaarse bloemen die nu volop kan floreren.

Poelen vol leven

Ook een andere kwetsbare zeldzaamheid, de kamsalamander krijgt hier weer een toekomst. In enkele poelen en een afgesneden rivierbocht (of ‘meander’) werd de sliblaag verwijderd en de oevers werden op bepaalde plaatsen minder steil. Zo krijgen waterplanten meer kansen om te groeien. Ook waterdieren, als de zeldzame kamsalamander profiteren daarvan. Om nog meer amfibieën te lokken werden ook een tiental nieuwe poelen aangelegd. 

Beleefbaar voor iedereen

Iedereen is welkom om Dorent te ontdekken. Via nieuwe routes kan je het gebied al wandelend of te paard komen verkennen. Dwars door het gebied en over de dijken van de Oude Zenne lopen onverharde wandelpaden. Ruiters kunnen terecht op een aangepaste route.

Het gebied is één van de schakels tussen de Vlaamse Rand en het 'Beschermd Natuurpark Rivierenland', een natuurgebied van 3.000 hectare dat volop ontwikkeld wordt in de ruime regio rond Mechelen. Door bestaande natuurkernen met elkaar te verbinden, open ruimte te vrijwaren en nieuwe gronden te verwerven, groeit het natuurpark de volgende jaren uit tot een aaneengesloten groene long.

© Foto's: Herman Desmet