In Dorent, het negentig hectare grote natuurgebied in Eppegem (Zemst), worden er al enkele weken werken uitgevoerd door Natuur en Bos in het kader van het Sigmaplan. De inrichtingswerken zorgen ervoor dat Dorent – Nelebroek dit voorjaar verder kan ontwikkelen tot een natuurparel in Zemst.

Inrichtingswerken in Dorent.

Er worden al enkele jaren plannen gesmeed en werken uitgevoerd om van Dorent – Nelebroek een uniek natuurgebied te maken. Momenteel worden er enkele inrichtingswerken uitgevoerd: er wordt een omheining voorzien om begrazing later dit voorjaar toe te laten, slagbomen werden geïnstalleerd om gemotoriseerd verkeer uit het natuurgebied te weren, houtkanten worden geschoren en nieuwe hagen worden aangeplant. Door deze werken liggen de wegen er tijdelijk erg modderig bij, wat voor enige hinder kan zorgen. Alles wordt in het werk gesteld om die hinder zoveel mogelijk te beperken. 

Topnatuur in de wetlands.

Dorent is goed op weg om een lappendeken te worden van natte graslanden, broekbosjes, houtkanten, poelen en afgesneden rivierbochten van de Zenne. Natte graslanden of ‘wetlands’ zuigen bij hevige regenval het water op. In droge periodes laten ze het water mondjesmaat los. Dat maakt hen uitermate geschikt om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Bovendien krijgen tal van opmerkelijke en beschermde planten en dieren hier nieuwe kansen. 

Natte graslanden en poelen.

Een deel van de graslanden in Dorent worden tweemaal per jaar gemaaid. Die graslanden evolueren zachtjes aan naar bloemenrijke graslanden. Daartoe werd in het verleden op enkele plaatsen de toplaag van de bodem weggehaald. De bodem wordt zo armer maar nieuwe planten, zoals de grote pimpernel, knoopkruid en gewone brunel, ontwikkelen zich hier. Doordat er bijkomende poelen gegraven werden, kreeg ook de kamsalamander een duwtje in de rug.

Grote pimpernel

Houtkanten verwelkomen insecten en zangvogels.

Enkele bestaande houtkanten werden de voorbije weken geschoren zodat ze verder kunnen uitgroeien tot soortenrijke brede houtkanten. Natuur en Bos plant ook nieuwe hagen aan. Deze kleine landschapselementen bieden de kans aan tal van zangvogels en insecten, zoals sleedoornpage, klein vliegend hert, boomblauwtje, tuinfluiter, grote gele kwikstaart en groenling, hier te overleven.

Uitkijken naar grote grazers.

Runderen en paarden van een landbouwer uit de buurt zullen binnenkort grazen op een ander deel van de graslanden. Enkele van die weilanden worden het jaarrond begraasd, enkele andere graslanden worden pas begraasd nadat er gemaaid werd. Daarom worden nu omheiningen geplaatst.

Varkens bereiden fauna-akker voor.

Binnenkort komen ook de varkens terug naar de fauna-akker in de Rekelstraat. Wat vorig jaar startte als een proefproject tussen hoeveslagerij Puur Laar en Natuur en Bos, wordt dit jaar verder gezet. De dieren mogen in februari en maart terug rondhossen en de fauna-akker omwoelen. In april wordt de akker ingezaaid met bloemen en graangewassen die erg aantrekkelijk zijn voor insecten, knaagdieren en vogels. 

Welkom in Dorent!

Door het natte weer en de werken zijn sommige paden momenteel erg modderig en dus moeilijk begaanbaar. Natuur en Bos probeert de impact van de werken zo beperkt mogelijk te houden. Door het gebied en over de dijken van de Oude Zenne lopen onverharde wandelpaden. Dorent is en blijft een prachtig natuurgebied waar men ook in de toekomst al wandelend, fietsend of te paard van zal kunnen genieten.

Voor meer informatie over de werken kan je terecht bij Elias Verbanck, projectleider van Natuur en Bos, via 0499 80 89 21.