Tijdens de infomarkten van 26, 27 en 28 maart worden de betrokken inwoners van de Demervallei ingelicht over de kennisgevingsnota aangaande het onderzoek naar de gevolgen van het project op mens en milieu. Ook krijgen ze info over hoe en waar omwonenden van 18 maart tot en met 17 april 2013 hun mening kunnen geven over deze nota.

Op het grondgebied van Diest, Scherpenheuvel-Zichem, Aarschot, Begijnendijk, Rotselaar en Tremelo wordt de Demervallei helemaal heringericht in het kader van het Sigmaplan. Na de voorbereidende studies volgt nu een nieuwe fase: het milieueffectenrapport of plan-MER. Dat wettelijk verplichte rapport beschrijft de verschillende planalternatieven en de gevolgen ervan voor mens en milieu.

Van 18 maart tot 17 april 2013 kunnen omwonenden de kennisgevingsnota over het plan-MER inkijken bij de bovenvermelde gemeenten. Die nota beschrijft welke alternatieven en milieueffecten we zullen onderzoeken. Bewoners krijgen de kans om opmerkingen en aanvullingen te geven bij die kennisgevingsnota. Tijdens de infomarkten werd uitgelegd wat dit allemaal inhoudt en hoe het in zijn werk gaat.


Klik hier voor meer informatie over het project.
Klik hier voor de publicaties over het project.
Bekijk hier de perstekst en de kaart met de ingrepen.