Tussen Fort Sint-Filips en Lillo verhogen we de dijk om Antwerpen en de bedrijventerreinen in de haven te beschermen tegen hogere waterstanden op de Schelde. De werken gaan vandaag van start.

Met het Sigmaplan willen we Vlaanderen beter beveiligen tegen overstromingen. Daarom leggen we langs de Schelde en haar zijrivieren gecontroleerde overstromingsgebieden aan. Ook brengen we de dijken op veilige hoogte. Eerder gebeurde dat al tussen Fort Noordkasteel en Fort Sint-Filips. Nu is het gedeelte tussen Fort Sint-Filips en Lillo aan de beurt.

Welke werken?

De werken starten in zone 2 (tegenover Total) en zone 4 (tegenover Covestro). In beide zones verhogen we de waterkering tot 11 meter TAW (Tweede Algemene Waterpassing), wat overeenkomt met 11 meter boven de zeespiegel. In deze twee zones verbreden we ook de leidingenstrook naast de Scheldelaan tot 21 meter. Dat is nodig om extra pijpleidingen voor de aan- en afvoer van grondstoffen te kunnen leggen. Zo ontstaan nieuwe mogelijkheden voor bedrijven in de haven zonder dat er wegvervoer bij hoeft te komen. De leidingenstrook komt aan landzijde te liggen, tussen de huidige dijk en de Scheldelaan.

In zone 2 is er geen ruimte om een nieuwe, hogere dijk met bredere voet te bouwen. Daarom graven we de oude dijk af en werken we in de plaats met een vaste waterkeringsmuur van 2 kilometer lang die de dijk vervangt. Naast de muur leggen we een fietspad aan met uitzicht op de Schelde. Ten slotte ontpolderen we nog een gebiedje iets ten noorden van Fort Sint-Filips. Daar krijgt de Schelde weer vrij spel. 

De Vlaamse Waterweg nv voert de werken uit. We werken nauw samen met het Havenbedrijf Antwerpen, dat het project mee financiert. We overleggen ook met de verschillende leidingbeheerders. Voor zone 2 gaan we in zee met aannemer Herbosch-Kiere, voor zone 4 met de firma Hye. De werken in beide zones kosten samen ongeveer 5,7 miljoen euro.

Timing

In zone 2 beginnen we vandaag met de voorbereidende werken. Er zal een archeologisch onderzoek gebeuren, op de dijk worden alle bomen en planten verwijderd en we leggen een tijdelijk fietspad aan. Half april starten de werken aan de waterkeringsmuur. In zone 4 beginnen we midden maart met de voorbereidende werken. Ook daar vindt een archeologisch onderzoek plaats en wordt de vegetatie verwijderd. De werken aan de dijk gaan in mei van start. In beide zones zullen de werken minstens anderhalf jaar duren.

Mogelijke hinder

Door de werken in zone 2 zal het tijdelijk niet mogelijk zijn om over de dijk te fietsen. We voorzien een omleiding langs de Scheldelaan. De parking tegenover de raffinaderij van Total aan de Scheldelaan zal tijdens de werken gedeeltelijk worden ingenomen. In maart zal de parking bovendien volledig vrijgemaakt worden om het tijdelijke fietspad aan te leggen en de ontbossingswerken uit te voeren.