In Pikhaken ontwikkelen we met het Sigmaplan een wetland van 30 hectare. Voor de geplande inrichting, in overeenstemming met het inrichtingsplan, heeft het Agentschap voor Natuur en Bos al heel wat percelen in der minne aangekocht. Voor de ontbrekende stukjes op het grondgebied van Bonheiden werd een onteigeningsprocedure opgestart overeenkomstig het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017. Van 1 september 2022 tot en met 30 september 2022 liep een openbaar onderzoek.  Op 10 maart 2023 heeft Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir het onteigeningsbesluit definitief vastgesteld. 

 

Op de website van het Agentschap voor Natuur en Bos: Openbare onderzoeken | Dienstensite Natuur & Bos (vlaanderen.be) kan je het besluit en de bijlagen raadplegen.

 

Foto: © Thomas Bruyninckx