Met het milieueffectenrapport (MER) gaan we de effecten van het Sigmaproject Vallei van de Grote Nete op mens en milieu onderzoeken. Maar eerst krijgen de omwonenden de kans hun stem te laten horen via een kennisgevingsnota over dat MER. Die nota ligt dertig dagen ter inzage in de gemeenten die grenzen aan het projectgebied.

Langs de Grote Nete tussen Nijlen en Geel leggen W&Z en het ANB gecontroleerde waterbuffergebieden aan om de regio te beschermen tegen wateroverlast. Tegelijk herstellen ze met gerichte ingrepen de natte natuur. Ook werd een visie ontwikkeld over de uitbouw van de recreatieve verbindingen in de vallei. Op basis van voorbereidende studies en intens overleg met de lokale betrokkenen werd in een gebied van ruim 1300 hectare gezocht naar de meest geschikte locaties om die doelstellingen van waterveiligheid, natuur en recreatie te realiseren. Nu gaan we naar een volgende fase: de opmaak van het MER.

In de laatste nieuwsbrief (september 2013) vind je meer uitleg over het MER en de kennisgevingsnota.

MER en kennisgevingsnota in het kort

In het MER worden de mogelijke gevolgen van het project voor mens en milieu beschreven. Ook bestuderen we eventuele maatregelen om de impact te verminderen. Het MER is een noodzakelijk rapport om de nodige bestemmingswijzigingen te realiseren en daarna de vergunningen voor de werken aan te vragen. Maar eerst wordt de bevolking geraadpleegd over de kennisgevingsnota.

De kennisgevingsnota beschrijft het plan en de manier waarop de milieueffecten onderzocht zullen worden. U kunt die inkijken en krijgt de kans om opmerkingen en aanvullingen te formuleren. Die inspraak levert bruikbare ideeën op om het onderzoek te verbeteren of te vervolledigen.

Waar kunt u de kennisgevingsnota inkijken?

 • De kennisgevingsnota ligt van 9 september tot en met dinsdag 8 oktober 2013 ter inzage bij:
  • Kerkstraat 4, 2560  Nijlen
  • Bouwelsesteenweg 8, 2270 Herenthout
  • Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg
  • Prof. Dr. Vital Celenplein 2, 2235 Hulshout
  • Kerkstraat 1, 2230 Herselt
  • Boerenkrijglaan 61, 2260 Westerlo
  • Kerkstraat 21,  2430 Laakdal
  • Werft 20, 2440 Geel
 • Ook bij W&Z kunt u het document inkijken: Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113 bus 44, 2018 Antwerpen.
 • De nota is tevens digitaal te raadplegen via www.mervlaanderen.be.

Hoe kunt u reageren?

 • U vraagt het inspraakformulier aan bij uw gemeentebestuur. Het ingevulde formulier bezorgt u aan het gemeentebestuur. Dat bundelt de reacties en bezorgt ze aan de dienst Mer.
 • U downloadt het inspraakformulier via www.mervlaanderen.be en dient het zelf in bij de dienst Mer: Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.

Klik hier voor het filmpje (RTV).
Klik hier voor meer informatie over het Sigmaproject Vallei van de Grote Nete.
Klik hier voor de publicaties van het Sigmaproject Vallei van de Grote Nete.