Met het milieueffectenrapport (MER) gaan we de effecten van het Sigmaproject Bovendijle op mens en milieu onderzoeken. Maar eerst willen we de stem van de omwonenden horen via een kennisgevingsnota over dat MER. Die nota ligt dertig dagen ter inzage in de gemeenten die grenzen aan het projectgebied.

In de Dijlevallei tussen Werchter en Mechelen, op het grondgebied van Bonheiden en Haacht, leggen W&Z en het ANB twee overstromingsgebieden aan. Die moeten de rivier meer overstromingsruimte geven. De Dijlevallei, maar ook de ruimere regio zullen daardoor beter beschermd zijn tegen wateroverlast. Op termijn zal zich hier bovendien natte natuur of wetland ontwikkelen. De landbouw wordt zoveel mogelijk gevrijwaard. De contouren van het project zijn ondertussen vastgelegd in het inrichtingsplan. Nu gaan we naar een volgende fase: de opmaak van het MER.

In de laatste nieuwsbrief (maart 2013) vind je meer uitleg over het MER en de kennisgevingsnota. Belangrijk: noteer zeker de juiste datum voor de terinzagelegging van de kennisgevingsnota! Die werd aangepast en loopt nu van 8 april tot en met 7 mei 2013.

MER en kennisgevingsnota in het kort

In het MER worden de mogelijke gevolgen van het project voor mens en milieu beschreven. Ook bestuderen we eventuele maatregelen om de impact te verminderen. Het MER is een noodzakelijk rapport om de nodige bestemmingswijzigingen te realiseren en daarna de vergunningen voor de werken aan te vragen. Maar eerst wordt de bevolking geraadpleegd over de kennisgevingsnota.

De kennisgevingsnota beschrijft het plan en de manier waarop de milieueffecten onderzocht zullen worden. U kunt die inkijken en krijgt de kans om opmerkingen en aanvullingen te formuleren. Die inspraak levert bruikbare ideeën op om het onderzoek te verbeteren of te vervolledigen.

Waar kunt u de kennisgevingsnota inkijken?

 • Bij de betrokken gemeentebesturen:
  • Waversesteenweg 13, 2820 Bonheiden
  • Wespelaarsesteenweg 85, 3150 Haacht
  • Pastorijstraat 2, 3190 Boortmeerbeek
  • Gemeenteplein 10, 3140 Keerbergen
 • Ook bij W&Z kunt u het document inkijken: Anna Bijnsgebouw, Lange Kievitstraat 111-113 bus 44, 2018 Antwerpen.
 • De kennisgevingsnota kunt u tevens digitaal raadplegen via www.mervlaanderen.be.

Hoe kunt u reageren?

 • U vraagt het inspraakformulier aan bij uw gemeentebestuur. Het ingevulde formulier bezorgt u aan het gemeentebestuur. Dat bundelt de reacties en bezorgt ze aan de dienst Mer.
 • U downloadt het inspraakformulier via www.mervlaanderen.be en dient het zelf in bij de dienst Mer: Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel.
  Klik hier voor meer informatie over het Sigmaproject Bovendijle.
  Klik hier voor de publicaties van het Sigmaproject Bovendijle.