Op zaterdag 14 oktober gingen de deuren van de Antwerpse werfzone Nieuw Zuid uitzonderlijk open voor het publiek. Ruim 150 buurtbewoners kwamen zich verdiepen in de grootschalige vernieuwing van de Scheldekaaimuren.

De stabilisatie van de kaaimuur in Nieuw Zuid is een ingrijpende klus. De 19de-eeuwse muur heeft zijn beste tijd gehad en wordt stapsgewijs vervangen door een nieuwe constructie. Tegen 2020 kan Nieuw Zuid rekenen op een stabiele kaaimuur die de buurtbewoners beter beschermt bij hoge waterpeilen op de Schelde.

De intensieve werken hebben heel wat impact: geluids- en trillingshinder zijn bij momenten vaste kost. Op zaterdag 14 oktober konden buurtbewoners aan de Ledeganckkaai een kijkje komen nemen achter de schermen. Heihamer, combiwand, leganker, bolder … voor heel wat mensen zijn deze termen niet langer abstract. Onder een stralende nazomerzon namen projectleiders van De Vlaamse Waterweg en aannemer THV Scheldekaaien ruim 150 mensen mee de werf op.