In de buurt van de Vinkenberg in Diest staan heel wat werken op stapel. Binnenkort gaat daar namelijk het Sigmaproject Demervallei van start. Dit weekend deden we onze plannen ter plekke uit de doeken.

Afgelopen zaterdag tekende zo’n veertig buurtbewoners present om kennis te maken met het Sigmaproject Demervallei en de plannen voor het gebied Vinkenberg, tussen Scherpenheuvel-Zichem en Diest. Na een toelichting in CC Den Amer in Diest kregen ze een rondleiding door het gebied. In de loop van 2018 sluiten we hier een afgesneden meander of rivierbocht opnieuw aan op de Demer. Verder verhogen we het waterpeil van de Leigracht. Zo krikken we het grondwaterpeil op in de omgeving van die gracht en kan er natte natuur tot bloei komen. Tegelijk investeren we in een beschermingsdijkje om de omgeving te beschermen tegen overstromingen. We krijgen daarvoor steun van het Europese LIFE-project Belini.

Twee problemen

De werken moeten meteen twee problemen oplossen: verdroging en wateroverlast. Niet alleen in het gebied Vinkenberg nemen we daar maatregelen tegen; van Werchter tot Diest nemen we de Demervallei onder handen. Zo sluiten we nog meer meanders aan, zodat de rivier weer kan kronkelen en overtollig regenwater kan bufferen. Daarnaast voorzien we extra waterberging, bouwen we veilige dijken en pakken we de verdroogde ondergrond aan.