De brochure Getijdennatuur werd onlangs herwerkt. Die fraaie publicatie houdt een pleidooi voor de bescherming van dat natuurfenomeen met grote N. Getijdennatuur is immers van kapitaal belang, niet alleen nu, maar ook in de toekomst!

Getijdennatuur is letterlijk goud waard. De getijdengebieden van de Schelde zijn niet alleen een sterk staaltje van de kracht en pracht van de natuur; ze zijn ook bijzonder nuttig. Ze beschermen ons tegen overstromingen, zuiveren het water en herstellen de voedselketen. Bovendien bieden ze aan duizenden mensen gelegenheid om te wandelen, te fietsen en op adem te komen.


Hier vind je de herwerkte brochure Getijdennatuur.