Sinds juni vorig jaar is het jaagpad langs de Dijle en de Nete in Mechelen onderbroken door werken aan de sluizen van het gecontroleerd overstromingsgebied Grote Vijver. Fietsers en wandelaars moeten een alternatieve route nemen. Het jaagpad blijft nog afgesloten tot 2021, maar binnenkort wordt de omleiding langs de rechteroever van de Nete wel ingekort.

Het gecontroleerd overstromingsgebied Grote Vijver wordt een natuurgebied dat de brede omgeving van Mechelen en Rumst zal beschermen tegen overstromingen: over enkele jaren zal het gebied bij stormvloed (een combinatie van springtij en een noordwesterstorm op de Noordzee) overtollig water van de Dijle opvangen. Voor het zover is, zijn er nog wat werken voor de boeg.

Duur van de werken

De werken aan de twee sluizen zijn in volle gang. De sluizen zijn als het ware kokers die in een open bouwput dwars door de dijk gebouwd worden. Daarom kan het jaagpad tijdens de werken niet gebruikt worden door fietsers en wandelaars.

Aansluitend op de bouw van de sluizen start de aanleg van de overloopdijk. Dat houdt in dat de bestaande Dijledijk afgegraven wordt en omgevormd wordt tot overloopdijk, waarlangs overtollig Dijlewater bij stormtij in het gebied kan stromen. De werken aan de overloopdijk zullen na de zomer starten en een tweetal jaar duren. Ook gedurende die tijd blijft het jaagpad noodzakelijkerwijs afgesloten.

Omleidingen

Tijdens de werken aan de sluizen en de overloopdijk is het jaagpad langs de Nete en de Dijle afgesloten voor fietsers en voetgangers. De ‘blauwe bruggen’ over de Dijle en de Nete en het jaagpad ertussen blijven wel toegankelijk. Voor fietsers en voetgangers is er enerzijds een alternatieve route langs de linkeroever van de Dijle via Heffen en de wijk Battel, anderzijds langs de rechteroever van de Nete via Rumst en Walem (zie kaartje).

Deze zomer nog zal het jaagpad op de ringdijk langs de Blarenberglaan worden afgewerkt en vrijgegeven. De omleiding langs de rechteroever wordt dan ingekort (zie kaartje). Zodra we weten wanneer die omleiding toegankelijk is, delen we dat mee op deze website en via onze sociale media.

Voor het fietsknooppuntennetwerk is er een omleiding voorzien. Die vind je op www.routedokter.be of op de Facebookpagina van de Routedokter.

Werfzone respecteren

We willen iedereen bedanken voor hun geduld en vragen om de afsluiting te respecteren. Het is niet de bedoeling dat werfhekken verplaatst worden om door te kunnen.