Op 7 mei start De Vlaamse Waterweg nv met de voorbereiding voor nieuwe graafwerken in de ontpoldering Wijmeers in Wichelen. Hier zal deze zomer een extra ‘vloedschaar’ aangelegd worden. Dat is een geul die zorgt voor extra stroming bij vloed en betere ontwatering bij eb. Dat moet de knijtenoverlast in Schellebelle helpen verminderen.

Vorige zomer al maakte De Vlaamse Waterweg nv twee bijkomende bressen in de Scheldedijk langs de ontpoldering. De waterwegbeheerder liet ook een extra geul graven in het gebied. Sindsdien stroomt er meer water door Wijmeers en spoelen slib en voedingsstoffen voor knijten vlotter weg. Dat gaat de ontwikkeling van de knijtenlarven aan het begin van het ‘knijtenseizoen’ tegen.

Om de waterdoorstroom door het gebied nog te verbeteren en de omstandigheden minder gunstig te maken voor knijten, staan er vanaf deze zomer opnieuw graafwerken op het programma. Er worden bijkomende geulen uitgegraven in het midden en het oosten van de ontpoldering van Wijmeers. Deze werken worden deels gefinancierd door Europa, via het Interreg-project Immerse.

Gefaseerde werken

Michaël De Beukelaer-Dossche, projectingenieur bij De Vlaamse Waterweg nv: “Op 7 mei mei start de eerste fase van de werken: we zetten de bressen in de ontpoldering van Wijmeers dicht, zodat er geen water meer in het gebied stroomt. Dat is nodig om het gebied te laten ‘ontwateren’, zodat we in de tweede fase de graafwerken kunnen uitvoeren en de grond kunnen afvoeren en stockeren. Om de graafwerken op te starten, is het wachten tot na het broedseizoen en het bouwverlof. Ze zullen vermoedelijk vanaf 3 augustus kunnen starten.”

Grondtransport over het water

“Bij de graafwerken zal heel wat grond vrijkomen. Die transporteren we over de Schelde tot in Wetteren. Daar voorzien we een tijdelijke aanlegsteiger om de grond aan land te brengen, op percelen gelegen tussen de Voordestraat en Bastenakkers. Door het transport over water houden we vrachtwagens van de baan en verminderen we de overlast voor de omgeving. De grond wordt aan land gebracht over het jaagpad, dat toegankelijk blijft. Er worden containers geplaatst waar fietsers veilig door kunnen en waarover de grondoverslag veilig kan gebeuren. Vanaf 6 mei is het jaagpad wel ongeveer een week tijdelijk afgesloten, omwille van asfalteringswerken”, zegt De Beukelaer-Dossche.

“De vrijgekomen grond wordt tijdelijk gestockeerd. De vochtige grond kan er ‘uitwateren’ (opdrogen) en later gebruikt worden voor de aanleg van lokale veiligheidsdijken. Omdat de grond uitdroogt, is deze geen geschikte omgeving voor knijten. Die hebben immers vers slib nodig, dat elke dag onder water komt te staan op het ritme van eb en vloed.”

Oog voor vogels, vissen en amfibieën

Om plaats te maken voor de zandstock en de latere ringdijk rond het gecontroleerd overstromingsgebied Bastenakkers, moeten bomen gekapt worden. Het bos dat hier verdwijnt wordt gecompenseerd in het overstromingsgebied Bergenmeersen in Wichelen. Het zal voornamelijk om wilgen gaan, typische bomen voor een gebied met natte valleinatuur. Er wordt ook rekening gehouden met het broedseizoen. Als er nesten van broedende vogels in de bomen zitten, kunnen die niet gekapt worden. Ook de vijvers in de zone voor de grondstock worden gecontroleerd op vissen en amfibieën. Als die aanwezig zijn in de vijvers, worden ze verplaatst voor de start van de werken.

Een veilige en natuurlijke Schelde

Die veiligheidsdijken zullen aangelegd worden in het kader van het Sigmaproject Scheldemeander Gent-Wetteren, dat bedoeld is om de omgeving van Wetteren, Destelbergen, Melle en Gent te beschermen tegen overstromingen van de Schelde bij stormtij. Het nieuwe pompstation dat De Vlaamse Waterweg nv iets verder stroomafwaarts bouwt, maakt ook deel uit van dat project. Ook de ontpoldering in Wichelen werd uitgevoerd in het kader van het Sigmaplan. De veiligheidsmaatregelen van het Sigmaproject Cluster Kalkense Meersen, waar de ontpoldering deel van uitmaakt, zijn al afgerond. Op dit moment wordt de natuur heringericht.