Op zaterdag 17 september bezochten gidsen en vrijwilligers van het Nederlandse Nationaal Park de Biesbosch het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde. Experts van beide zijden van de grens wisselden goede praktijken uit rond bezoekersonthaal in getijdenparken. Stefaan Nollet van Waterwegen en Zeekanaal NV: "In Kruibeke combineren we, voor het eerst in Vlaanderen, veiligheid én natuur én duurzame recreatie in één gebied. Buitenlandse expertise is dus bijzonder welkom."

Het gecontroleerd overstromingsgebied (GOG) in Kruibeke is met zijn 600 hectare het belangrijkste en grootste overstromingsgebied van Vlaanderen. Eens operationeel, zal dit gebied in zijn eentje Vlaanderen vijf keer beter beschermen tegen overstromingen vanuit de Schelde en haar zijrivieren. Gemiddeld twee keer per jaar zal het overstromingsgebied in werking treden, de rest van de tijd ligt het er rustig bij. Dankzij een uitgekiende inrichting krijgt de Europees beschermde getijdennatuur hier alle kansen. Last but not least moet het gevarieerde natuurgebied uitgroeien tot een weergaloos wandel- en fietsgebied in het hart van de Vlaamse Ruit.

Ambassadeurs

Rond het GOG in Kruibeke werd de afgelopen jaren een heuse gidsenwerking uit de grond gestampt. Deze vrijwilligers verzorgen er als ware ambassadeurs gegidste rondleidingen.

Stefaan Nollet: “Dit soort gebied is nieuw voor Vlaanderen. Heldere informatie over de werking van het GOG, in combinatie met natuureducatie en een attractief bezoekersonthaal, is dus ontzettend belangrijk. Nederland bouwde de afgelopen jaren een goed draaiende gidsenwerking uit in de Biesbosch. Dit kan ons onthaalmanagement inspireren.”

Rob Vereijken, coördinator Voorlichting en Educatie Nationaal Park De Biesbosch: “In de Biesbosch zijn ondertussen ruim 160 vrijwilligers actief. Die verzorgen niet alleen gegidste rondleidingen, ze begeleiden ook jeugdgroepen, speciale excursies, en organiseren zelfs interne opleidingen en bijscholingen rondom natuur, beheer en ontwikkeling van het gebied. Er zijn ook vrijwilligers die zich op monitoring focussen. In Kruibeke moet alles nog beginnen: daar kunnen wij bij helpen én uit leren.”

Freddy Moorthamer, KBR-gids: “De combinatie van natuur met veiligheid en waterbeheer hier in Kruibeke is ronduit uniek. Dat blijkt telkens weer als we buitenlanders in het gebied rondleiden. De Nederlanders zijn bijzonder geboeid door het ‘gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij’, het concept dat Vlaanderen hier toepast.”

Samen met de gebruikers

De uitwisseling kadert in het Europese Interreg-project STEP (Sustainable Tourism in Estuary Parks). Dat wil de toeristische troeven van Europese getijdenparken op een duurzame manier uitspelen en ervaringen uitwisselen over de inrichting van zulke gebieden. “Zoveel mogelijk mensen moeten kunnen genieten van de natuurpracht, maar dan zonder veiligheid en natuur in het gedrang te brengen. We denken na over de ontsluiting van het gebied, maar ook over manieren om de polder economisch en sociaal in te bedden in zijn omgeving. Samen met de gemeente en de gebruikers van het gebied werken we oplossingen uit voor ieders wensen en noden. Alle visies en ideeën verwerken we tegen eind dit jaar in een onthaalplan voor het gebied”, besluit Stefaan Nollet.


Voor meer informatie:

ir. Stefaan Nollet - stefaan.nollet@wenz.be - +32 (0)3 224 67 15
Waterwegen en Zeekanaal NV - afdeling Zeeschelde
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113, bus 44
2018 Antwerpen