De beweegbare fiets- en voetgangersbrug over het kanaal Leuven-Dijle aan de Zennegatsluis in Mechelen is vanaf februari 2014 opengesteld voor het publiek. Het gaat wel nog om een proefperiode.

De jaagpaden langs Rupel, Dijle, Zenne en kanaal Leuven-Dijle worden bijzonder intensief benut door fietsers en wandelaars. Fietsers kunnen vanuit Rumst en bij uitbreiding zelfs vanuit Willebroek en Boom via de jaagpaden naar Mechelen rijden. Het Zennegat, de buurt rond de sluis die het kanaal Leuven-Dijle verbindt met de Dijle en de Zenne in Mechelen, ligt centraal in dit gebied.

De ontsluiting van dit punt voor wandel- en fietsverkeer was tot voor enkele jaren niet ideaal. In 2010 werd door Vlaams minister Hilde Crevits daarom het startschot gegeven voor de bouw van twee bruggen aan de Zennegatsluis in Mechelen: een vaste brug over de Zenne – gerealiseerd door de afdeling Zeeschelde en in gebruik sinds juni 2012 – en een beweegbare brug over het vlakbij gelegen kanaal Leuven-Dijle – gerealiseerd door de afdeling Zeekanaal.

Fietsers kunnen dankzij deze nieuwe bruggen snel en comfortabel de Zenne en het kanaal Leuven-Dijle oversteken, wat de rol van het Zennegat als draaischijf voor recreatief en woon-werkverkeer verder zal versterken.

Proefperiode
De realisatie van de brug over het kanaal Leuven-Dijle heeft langer geduurd dan initieel voorzien. Dat komt omdat het gaat om een beweegbare constructie, waarbij een voor Vlaanderen volledig nieuw concept werd toegepast. Bovendien werd de brug in de afwerkingsfase nog aangevaren door een binnenschip en was het jaagpad langs de Zennegatvaart in Mechelen, dat aansluit op de brug, tijdelijk onderbroken voor werkzaamheden in het kader van het Sigmaplan.

Nu kan de brug worden opengesteld, al benadrukt de afdeling Zeekanaal dat het nog gaat om een proefperiode, bedoeld om het bedieningspersoneel tijd te geven om te wennen aan de bijzondere constructie en om eventuele kinderziekten te kunnen opsporen. Korte of langere onderbrekingen van de overgang zijn dus nog steeds mogelijk. Wel verwacht de afdeling Zeekanaal de brug binnen enkele weken, wanneer het toeristische seizoen op gang komt, definitief in gebruik te kunnen nemen.


Meer informatie
Kevin Polfliet – communicatieverantwoordelijke Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Zeekanaal – tel. 03-860 62 62 – gsm 0484-916 984 - zeekanaal@wenz.be - www.wenz.be