De berm langs de Zennegatvaart moet door de bewoners volledig worden vrijgemaakt tegen uiterlijk 30 september.

Wat?
De berm langs de Zennegatvaart wordt gerooid vanaf de Hoge Weg tot aan het Zennegat. Wij vragen de bewoners uitdrukkelijk om die berm tegen uiterlijk 30 september volledig vrij te maken.

Waarom?
Het rooien van de bermen past in de voorbereiding van het overstromingsgebied Zennegat. Rond dat toekomstige overstromingsgebied komt een ringdijk. Die heeft de belangrijke functie het achterland te beschermen wanneer het overstromingsgebied in werking treedt. De huidige kanaaldijk ter hoogte van de Zennegatvaart – vanaf de Hoge Weg tot aan het Zennegat – wordt straks een onderdeel van de ringdijk rond het overstromingsgebied. Eerst moet dit deel van de kanaaldijk echter een meter hoger worden gemaakt. Om die ophoging mogelijk te maken, rooien we dit najaar eerst de bomen en het struikgewas. Het spreekt voor zich dat dit alleen kan wanneer de berm volledig ontruimd is.


Klik hier voor meer informatie over het Sigmaproject Dijlemonding
Klik hier voor de bewonersbrief