A Schelde Riverscape Vlassenbroek ─ Broekkant, zo heet het nieuwe beeldboek van de Nederlandse kunstenares Wapke Feenstra. Samen met de omwonenden legde ze de mooiste plekjes van het Sigmagebied Vlassenbroek in Baasrode vast. Op 30 oktober werd het feestelijk gepresenteerd.

Het uitzicht van Vlassenbroek zal er door de inrichting als gecontroleerd overstromingsgebied over enkele jaren heel anders uit zien. Het noordelijke deel wordt een gecontroleerd overstromingsgebied met gereduceerd getij (GOG-GGG). Het zuidelijke deel, afgescheiden door een ingenieuze compartimenteringsdijk, zal als wetland slechts eens om de vijftig jaar onder water stromen. Graslanden, moerasbos en waterpartijen krijgen er alle kansen.

Polderlandschap vereeuwigd
Om de herinnering aan het polderlandschap te bewaren, startten Waterwegen & Zeekanaal (W&Z), het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) en de stad Dendermonde samen met kunstenares Wapke Feenstra en de omwonenden een artistiek project op. Gewapend met potlood en papier trokken ze de polder in en tekenden vrijuit in open lucht, zoals kunstenaars het hen 100 jaar geleden al voordeden. Het resultaat is een waaier aan creatieve impressies, die nu te boek werd gesteld.

Beeldboek klaar!
Het boek A Schelde Riverscape Vlassenbroek ─ Broekkant werd voorgesteld op vrijdag 30 oktober. Het is verkrijgbaar via uitgever www.japsambooks.nl en via de reguliere boekhandel.


Hier vind je meer info over het Sigmaproject Vlassenbroek.